top of page

סכסוך שכנים בפרויקט וולדורף אסטוריה, לא יוכלו להשכיר את דירות ב-Airbnbבית המשפט המחוזי בירושלים הפך את החלטת המפקחת על רישום המקרקעין, וקבע כי בעלי דירות בבניין היוקרתי וולדורף אסטוריה בירושלים לא יוכלו להשכירן כדירות לטווח קצר.


השופטת תמר בר- אשר (בצילום) קבעה כי על פי סעיף ספציפי בתקנון הבית המשותף, חל איסור על בעלי דירות המגורים בבניין להשכיר את דירותיהם לתקופות קצרות על בסיס Airbnb או אחר. עם זאת, מותרת השכרה לטווח ארוך. בכך קיבלה השופטת את הערעור שהגישה נציגות הבניין וולדורף אסטוריה.  


הערעור הוגש על החלטת המפקחת שדחתה את תביעת נציגות הבית המשותף ברחוב אגרון 30 בירושלים. תוך קביעה כי ניתן לפרש לשון התקנון של הבית המשותף הצמוד למלון וולדורף אסטוריה המאפשר לבעלי דירות המגורים להשכיר לטווח קצר, לרבות באמצעות פלטפורמות כמו Airbnb.


כלומר, המפקחת קבעה כי התקנות אינן אוסרות במפורש השכרה לטווח קצר על ידי בעלי הדירות בבניין המשותף. בין היתר מאחר שבעלי הדירות בבניין המגורים (חלקם) אינם תושבי קבע בדירות, והן משמשות עבורם כבתי נופש ולא מגורים ראשיים.


פסק הדין של השופטת בר-אשר מדגיש את אופיו היוקרתי של בית המגורים, שהוא חלק מפרוייקט בנייה אחד, שהקימה חברת איי פי סי ירושלים, המשלב בתוכו את הבית המשותף ואת בית המלון וולדורף אסטוריה הנודע, הנמנה עם בתי המלון המפוארים והיוקרתיים בארץ.


בניין המגורים משתרע על פני שמונה קומות וכולל כ-30 דירות יוקרה למגורים שחלקן נרכשו תמורת עשרות מיליוני שקלים, בנוסף, בקומת הקרקע ישנן מספר יחידות הפונות אל הרחוב למטרות מסחריות. מדי חודש משלמים בעלי דירות דמי ניהול נכבדים המגיעים לאלפי עד עשרות אלפי שקלים, ובתמורה הם מקבלים שירותי תחזוקה, ניקיון, אבטחה וגישה לשירותים בחלק ממתקני המלון.


מפסק הדין עולה כי נכון להיום, 30 הדירות נמצאת בבעלותם של כ-20 בעלים, חלקם בעלי מספר יחידות. מרבית הבעלים הם תושבי חוץ, המבקרים בדירות בעיקר בחגים יחד עם קרוביהם, לפיכך, חלק ניכר מהדירות נותרות ריקות במשך רוב השנה, מה שמכונה "דירות רפאים".


המערערת, המשמשת כנציגת הבניין, טענה כי הבית המשותף הינו בית מגורים יוקרתי וכי התרת השכרת הדירות לטווח קצר, כאשר פרסום השכרתן באתרי אינטרנט שונים פוגעת במוניטין לבית המשותף ומפחיתה מיוקרתו.


לעומת זאת, טענו הדיירים המשיבים כי פרשנות המפקחת נכונה ומדויקת וכי אין לערער עליה או לשנותה. כעת הם לומדים את פסק הדין ובוחנים הגשת ערעור לעליון.


Comentários


bottom of page