top of page

המלחמה עוד כאן: מערכת המשפט מקדמת הארכה נוספת של סמכויות החירום עד 9.11


לאחר מתקפת הפתע על ישראל, בתי המשפט עברו לעבוד במתכונת מצומצמת - כך ששופטים דנים רק בצווי הגנה וחירום בלבד. כל הדיונים הרגילים ברחבי הארץ בוטלו. החלטה זו הגיעה לאור הודעת פיקוד העורף, בשל החשש הביטחוני לאזרחי המדינה.

עדכון מתכונת חרום עד 9.11.23


היום בצהריים (2.11.23) נפגש השופט עוזי פוגלמן, עם נשיאי בתי המשפט מכל המחוזות, כדי לעדכן אותם על המשך מצב החירום בבתי המשפט עד ליום 9.11.23.


לאור האיום הביטחוני המתמשך, שר המשפטים החליט לבטל את כל התכנסויות והפעילויות שנקבעו במקומות ציבוריים עד 09.11.23 שעה 08:00. צעד זה נועד להבטיח את שלומם, בין השאר, של אנשי מערכת המשפט, לרבות שופטים, עורכי דין, נאשמים ועדים. לאור המצב במשרד המשפטים שוקדים על המשך הארכת זמן נוספת בעניינים דחופים בלבד.


סמכותו של שר המשפטים להודיע על מצב חירום מיוחד בבתי המשפט מבוססת על תקנות שהתקין שר המשפטים בשנת 1991. חוק בתי המשפט מסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות סדרי דין בבתי המשפט ובאופן כללי קובע ששר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, שמסדיר את פעולת בתי המשפט. מכוח החוק התקין שר המשפטים בתקופת מלחמת המפרץ את התקנות.


כאמור, במהלך מצב חירום מיוחד, מצטמצמת פעילות בתי המשפט ונדונים בהם רק הליכים דחופים המפורטים בתקנות, כגון הליכי מעצרים או עתירות דחופות לבג"ץ. נשיא בית המשפט העליון הוא המחליט אם עתירה מסויימת לבג"ץ היא דחופה.


בתי המשפט יפרסמו עדכונים נוספים בנוגע לצמצום הדיונים, התכנסויות והפעילויות בימים הקרובים. אם יתקיימו דיונים בסופו של דבר, הם יתקיימו באזורים מוגנים כדי להבטיח את שלומם של כל המעורבים.


בשל המצב הקשה והמתוח שגרמה המלחמה, ישנה חשיבות עליונה לכל הצדדים העוסקים בהליכים משפטיים לגלות סבלנות והבנה. מערכת המשפט פועלת ללא לאות לשמור על תפקודיה בזמנים מאתגרים אלה.

Comments


bottom of page