top of page

34 שנות מאסר לנאשם המרכזי ברצח קטין בכביש 6 על רקע סכסוך משפחותבית המשפט גזר היום 34 שנות מאסר על מואמן אזברגה, אשר הורשע ברצח בכוונה של נער בן 15, בכביש 6 בשנת 2020, על רקע סכסוך מתמשך של משפחתו עם משפחת אבו צעלוק. על ארבעה בני משפחת אזברגה נוספים נגזרו עונשים שבין 11 ל-22 שנות מאסר על חלקם בסיוע לרצח באדישות.


חמשת הנאשמים הודו במסגרת הסדר טיעון כי פתחו בירי לעבר שיירה שאובטחה ע"י ניידות משטרה, רצחו את הקטין ופצעו אנושות בן משפחה נוסף בטרם נמלטו מהמקום וניסו להעלים ראיות. 3 בני משפחת אזברגה נוספים ירצו תקופות מאסר קצרות יותר בגין חלקם בתקיפת שוטרים ושיבוש מהלכי משפט כחלק מאירוע נלווה לפעולת הרצח.

 

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עורכות הדין שרה טל והינד נבאלסי מפרקליטות מחוז מרכז, בני משפחת אזברגה, תושבי העיר לוד היו מצויים בסכסוך מתמשך עם משפחת אבו צעלוק. קודם לרצח נרצח סלמן אזברגה, אביהם של שניים מן הנאשמים. בני המשפחה חשדו כי בני משפחת אבו צעלוק הם מי שביצעו את הרצח והחליטו, יחד עם בני משפחה נוספים, לנקום את מותו.


בהמשך לכך, עזבה המשפחה זמנית את העיר מחשש לפעולת נקמה, כאשר המעבר תוכנן להתבצע תוך ליווי משטרתי. משנודע הדבר לבני משפחת אזברגה, הם תיכננו כיצד לפגוע בשיירה בעת נסיעתה.


בתחילה, רכב ובו נהג עומר אזברגה, התקרב לשיירה ועורר את חשדם של השוטרים. הרכב נמלט מן המקום, כשבעקבותיו שתי ניידות אשר התנתקו מן השיירה. כשהגיע עומר ברכבו ללוד, הבחינה בו ניידת שהחלה במרדף בעקבותיו עד להגעתו למתחם המשפחה. בשלב זה ולאחר שהשוטרים עיכבו את עומר, הגיעו כמאה איש מבני משפחתו, תקפו את השוטרים, חטפו את עומר מהמקום והציתו את הרכב בו נהג.


במקביל, שלושה רכבים של חוליית החיסול בהם נסעו בני משפחת אזברגה המשיכו במסלול נסיעתם בהתאם לתוכנית הרצח. עם עליית השיירה לכביש 6, שלושת הרכבים הנוספים בהם בני משפחת אזברגה, איגפו את השיירה, והאיצו לכיוונה. הרכבים נצמדו לכלי הרכב של בני משפחת אבו צעלוק, ניגחו אותם, וירו מאחד הרכבים לפחות 13 קליעים שפגעו בבן ה-15 והביאו למותו.


באירוע נחבל ונפצע אנוש בן משפחה נוסף של אבו צעלוק. לאחר התקיפה נמלטו הנאשמים מהמקום לקלנסאווה שם הציתו את אחד הרכבים וחזרו ללוד בשני כלי הרכב הנותרים.

 

היום כאמור, אישר בית המשפט את הסדר הטיעון שהוסכם בין הפרקליטות לבאי כוחם של הנאשמים, אשר הודו במיוחס להם, וכלל הסכמה על רכיבי העונש, אך לא על משך עונש המאסר על תנאי וגובה הפיצוי.

 

על פי גזר הדין, מואמן אזברגה, הורשע ברצח בכוונה ובניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, נשיאת נשק ותחמושת, קשירת קשר לביצוע פשע השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט בצוותא. ירצה עונש מאסר בפועל לתקופה של 34 שנות מאסר, לצד עונש מאסר על תנאי ופיצוי בסך 300,000 שקל - אנס אזברגה, הורשע ברצח באדישות ובניסיון רצח, חבלה בכוונה מחמירה, קשירת קשר לביצוע פשע, השמדת ראיה ושיבוש הליכי משפט בצוותא. ירצה עונש מאסר בפועל לתקופה של 22 שנות מאסר, לצד עונש מאסר על תנאי ופיצוי בסך 250,000 שקל.


חסן אזברגה, הורשע בסיוע לרצח באדישות, סיוע לחבלה בכוונה מחמירה, קשירת קשר לביצוע פשע, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט בצוותא. ירצה עונש מאסר בפועל לתקופה של 13 שנות מאסר, לצד עונש מאסר על תנאי, ופיצוי בסך 150,000 שקל.


מוחמד מוסא אזברגה, הורשע בסיוע לרצח באדישות, סיוע לחבלה בכוונה מחמירה, קשירת קשר לביצוע פשע, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט בצוותא. ירצה עונש מאסר בפועל לתקופה של 13 שנות מאסר, לצד עונש מאסר על תנאי ופיצוי בסך 150,000 ₪

 

Comments


bottom of page