top of page

השופט צחי עוזיאל: כל שופט משפחה יחויב להתיר פרסום של לפחות 40 החלטות בשנההחוק בישראל אוסר על פרסום דיונים, החלטות ופסקי דין מבתי משפט לענייני משפחה, אלא אם השופט החליט אחרת. כלל זה נועד לשמור על פרטיותם של הצדדים המעורבים, במיוחד קטינים. כדי להבטיח הגנה על הפרטיות, פרטים מזהים נמחקים בדרך כלל מהחלטות שפורסמו, ועדיין לא כל ההחלטות זמינות לציבור.


לאחרונה חלה מגמה של הגברת השקיפות בהליכי בית המשפט לענייני משפחה, ביוזמת הנהלת בתי המשפט ובתמיכת בג"ץ. שינוי זה נועד להגביר את המודעות הציבורית על ידי שיתוף החלטות בית המשפט בצורה פתוחה יותר.


עתה, נוקט מנהל בתי המשפט השופט צחי עוזיאל קידום משמעותי לשקיפות ההחלטות בתחום בית המשפט לענייני משפחה. החל מיולי 2024 כל שופט משפחה יהיה מחויב להתיר פרסום של ארבעה פסקי דין בכל חודש, בהיקף של לפחות ארבעים פסקי דין בשנה.


על מנת להבין את משמעות ההחלטה "גלובס" ערך בדיקה מדגמית להערכת מספר פסקי הדין שניתנו על ידי שופטים בתחום בתי המשפט לענייני משפחה במהלך שנה שלמה:


"מיוני 2023 ועד סוף מאי 2024 נמצאו פערים גדולים בין השופטים. כך השופטות איריס אסל וסיגלית אופק מת"א לא פרסמו כלל פסקי דין או החלטות. השופטת חגית מטלין מבית המשפט בראשון לציון פרסמה החלטה אחת בכל השנה. השופט טל פפרני, סגן נשיא בית המשפט בחיפה פרסם ארבע החלטות. השופטת ענת אלפסי סגנית הנשיאה באשדוד פרסמה 16 החלטות, ואילו השופט יהורם שקד, סגן נשיאה בתל אביב פרסם 18 החלטות. חשוב לציין כי הפערים עשויים לנבוע מפערים בהיקפי התיקים של כל שופט, אשר לא מפורסמים לציבור, ולא רק מגישות שונות בין השופטים. בכל מקרה, ההנחיה החדשה, לפיה כל שופט צריך להתיר פרסום של לפחות 40 החלטות או פסקי דין בשנה קלנדרית היא שינוי דרמטי שעשוי להוביל לשינוי של ממש אם ייושם".


בשנים האחרונות, מערכת בתי המשפט מעודדת שופטים באופן פעיל להתיר לפרסם החלטות. במסגרת יוזמה זו, פסקי הדין המתפרסמים עולים לאתר הרשות השופטת. בפברואר 2022 הקימה הנשיאה לשעבר אסתר חיות צוות, בראשות השופט שאול שוחט יחד עם שופטי משפחה, שתבחן את הגברת השקיפות ההליכים בתחום.


מדובות בתי המשפט נמסר: "מעת לעת מתירים בתי המשפט לענייני משפחה לפרסם פסקי דין אשר הוסרו מהם פרטים מזהים. לאחרונה הוחלט להרחיב את היקף פסקי הדין המתפרסמים, באופן שבו החל מיום 1.7.2024 כל שופט משפחה יפרסם כארבעה פסקי דין או החלטות מהותיות בחודש ולא פחות מארבעים פסקי דין או החלטות מהותיות בשנה קלנדרית (וזאת במקום פסק דין אחד בחודש, כפי שהונהג עד עתה). בתקופה הקרובה, עד לפיתוח שו"ש בנט המשפט, שיאפשר העברת פסק הדין המותמם לתיקייה ייעודית לצורך פרסום, תמשיך הפרקטיקה לפיה פסק הדין יועבר על-ידי לדוברות לצורך פרסום".

 


2 תגובות

2 Kommentare


Gast
16. Juni

ואז הם יתחילו לכתוב פסקי דין הגיוניים?

Gefällt mir

Gast
12. Juni

הגיע הזמן לפקח על היכלים החשוכים של בתי המשפט לענייני משפחה. היעדר פיקוח ושקיפות מובילים לפגישה אנושה בתכלית הצדק.

Gefällt mir
bottom of page