top of page

השופטים גזרו מאסר עולם על יעקב בן אברהם שהורשע ברצח באכזריות של בת זוגובית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום עונש מאסר עולם על יעקב בן אברהם (72) שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של בת זוגו יעל בן אברהם ז"ל, בנובמבר 2022 בביתם בהרצליה. בנוסף, הטיל בית המשפט את הפיצוי המקסימלי הקבוע בחוק בסך 258,000 שח לשתי בנותיהם.


במסגרת גזר הדין בית המשפט חזר ועמד על החשיבות העליונה של מיגור תופעת האלימות נגד נשים באמצעות ענישה מחמירה ובלתי מתפשרת.


מכתב האישום שהגישה עו"ד רונית חסון מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) עולה כי לאחר שהתפתח בין בני הזוג ויכוח סביב חלוקת הרכוש המתוכננת לאחר שיתגרשו, לקח בן אברהם סכין ודקר וחתך את המנוחה מעל 50 דקירות במקומות שונים בגופה, עד שהסכין נשברה. בעודה מדממת, ניסתה המנוחה להימלט מהסלון לכיוון דלת הכניסה לדירה, אז נטל בן אברהם סכין נוספת והמשיך לדקור ולחתוך אותה באמצעות הסכין השנייה, עד שהתמוטטה ונפלה בפתח הדירה. זאת, לעיני אנשים נוספים ושכן שקרא לנאשם לחדול ממעשיו, אך ללא הועיל. לאחר ביצוע הרצח, שטף הנאשם את שני הסכינים באמצעותם דקר את המנוחה.


במהלך המשפט, הסתייגה הפרקליטות מחוות הדעת של הפסיכיאטר המחוזי שקבעה שהנאשם אינו כשיר לעמוד לדין. לאור כך, ביקשה הפרקליטות, לחקור את הפסיכיאטר בבית המשפט. בהמשך לבקשה זאת, הורה בית המשפט על מינוי ועדה של שלושה פסיכיאטרים אשר קבעו כי בן יעקב כשיר לעמוד לדין. לפני כשבועיים, קיבל בית המשפט את עמדת הפרקליטות והרשיע את הנאשם ברצח בנסיבות מחמירות של אכזריות מיוחדת ובעבירה של שיבוש מהלכי משפט. בית המשפט קבע, כי נסיבות מעשי הנאשם מובילות למסקנה כי מדובר ברצח באכזריות מיוחדת תוך התעללות גופנית ונפשית גם יחד.


בהחלטתם, התייחסו השופטים לאכזריות מעשיו של בן אברהם ולחומרה היתרה של רצח בתוך המשפחה, ובתוך כך רצח בנות זוג.


עוד ציין בית המשפט כי למרבה הצער, בתי המשפט נאלצים יותר ויותר להידרש לתופעה החברתית המדאיגה עמה אסור להשלים של רצח נשים בידי בן זוגן, רובם בביתן, מקום שהיה אמור להיות מקום מבטחן.

בהמשך להודעה, מצ"ב גזר הדין בעניינו של יעקב בן אברהם.

 

במסגרת גז"ד ציינו שופטי ביהמ"ש המחוזי בת"א יוסי טופף, עודד מאור ומעין בן ארי: "הנאשם נטל באכזריות רבה ובקור רוח את חייה של המנוחה, אמן של שתי נפגעות העבירה, שהן גם בנותיו, כשרצח אותה בדקירות סכין רבות בחלקי גופה השונים בדירתם המשותפת, שבה התגוררה גם אחת מנפגעות העבירה, וזאת על רקע סכסוך הנוגע לחלוקת רכוש ביניהם במסגרת הליך גירושין.


במעשיו הפך הנאשם ברגע אחד את נפגעות העבירה ליתומות מאם. כל אובדן חיים הוא טראגי על אחת כמה וכמה אובדן פתאומי, סתמי, אכזרי ומטלטל של בן משפחה בידי בן משפחה אחר. אין די מילים לתאר את מידת הכאב והסבל שנגרמו לנפגעות העבירה ואת השלכותיהם על חייהן. אף שלא הוגשו הצהרות מטעם נפגעות העבירה באשר לנזק שנגרם להן, נקל לשער כי מעשה רצח שביצע אביהן כלפי אימן הסב ויסב להן כאב וסבל שילוו אותן במהלך כל חייהן."

 

Comments


bottom of page