top of page

גזר דין: 5.5 שנות מאסר לספר הצמרת שביצע עבירות מין בחדר השיזוףבית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה על ערן אוסקר חמש וחצי שנות מאסר, לאחר שהורשע בעבירות אינוס ומעשה מגונה בחברה של בת זוגו שהגיעה אליו לטיפול במספרה בה עבד.

 

מגזר הדין שהותר לאחרונה לפרסום עולה כי אוסקר היה בן זוגה של חברתה של המתלוננת ועבד במספרה. במהלך 2020, הגיעה המתלוננת למספרה לצורך טיפול בשערה. בעת שהייתה שם, הציע לה אוסקר להשתמש במכונת השיזוף. לאחר שעזבה החברה, נכנס אוסקר עם המתלוננת לחדר השיזוף, ביצע בה מעשה מגונה ואנס אותה באמצעות אצבעותיו. לאחר שהמתלוננת ביקשה מאוסקר להפסיק הוא יצא מהחדר והיא נשארה בחדר עוד מספר דקות בין היתר על מנת להירגע.


בהתאם לבקשתו של אוסקר לאחר שהמתלוננת יצאה מהחדר היא יצאה עמו לעשן. באותה העת החברה חזרה למספרה ואוסקר המשיך לטפל בשערה של המתלוננת עד לסיום הטיפול.

 

במסגרת הטיעונים לעונש ציינה עו"ד אירה ויימן קוריקון, מפרקליטות מחוז דרום: "הנאשם, שהיה בן זוגה של חברתה של נפגעת העבירה, ביצע בנפגעת העבירה עבירות מין חמורות תוך ניצול האמון שנתנה בו. הנאשם מעל באמונה של נפגעת העבירה וניצל את ההזדמנות שהוא יצר במו ידיו על מנת לממש את זממו ולבצע בה עבירות מין".


בגזר הדין קבעו שופטי ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע גילת שלו, דינה כהן ואיתי ברסלר–גונן: "הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו כתוצאה ממעשי הנאשם, בין היתר, הם שלומה של נפגעת העבירה, כבודה, שלמות גופה, נפשה, כבודה, פרטיותה ובעיקר זכותה לאוטונומיה על גופה; ותחושת בטחונה בכל מקום, בוודאי מקום בו היא צריכה לחוש מוגנת כמקום טיפולי ומפני מי שבו נתנה את אמונה".


עוד נקבע: "אשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירות הנאשם פעל באופן מניפולטיבי והביא את נפגעת העבירה למקום שבו היא חשופה לפניו. הנאשם ניצל את אמונה של נפגעת העבירה בו, ואת ההזדמנות שהיו שניהם יחדיו במקום קטן ואינטימי, כשהיא חשופה כמעט כולה והוא מציע לה למרוח קרם על גופה; ובהמשך ביצע בה מעשה המגונה לאחר שנפגעת העבירה הבהירה לו כי אינה מעוניינת במגע מיני עמה, בכך היה לא רק ניצול הזדמנות אלא ממש התעלמות מרצונה הברור של הנפגעת. במקום שהנאשם יבין את הנזק שכבר גרם לנפגעת, הוא המשיך ונקט מעשה מיני כלפיה, בניגוד ברור לרצונה ותוך רמיסת כבודה ובטחונה בו ובמקום בו היא נמצאת".

 

לאור האמור גזר בית המשפט על אוסקר חמש וחצי שנות מאסר בפועל מאסר על תנאי ופיצויים בגובה של 45,000 ש"ח.

Comments


bottom of page