top of page

להב 433: כתב אישום בחשד לביצוע עבירות כלכליות בהיקף של מאות מיליוני שקליםהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה לאחרונה לחברת השמירה "מוקד יפו", לחברות שמירה נוספות ובעלי תפקידים בחברות כי הוחלט להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות כלכליות בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

 

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה כי בשל חשד לביצוע עבירות מס, עבירות הלבנת הון, עבירות מרמה ועבירות נוספות, היא שוקלת להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד אוסמה זיתונה, דאוד זיתונה, עבד זיתונה, יהודה נהון, אלהם לסוי, סאלי דינה, איימן אנטילי, אימאן אלעסיוי, עמאר אבו גנאם וכנגד החברות, שהחשודים פעלו באמצעותן, בתחום השמירה והאבטחה באתרי בנייה ביניהן מוקד יפו – שמירה, אבטחה וניקיון בע"מ, קוג'ק שירותי שמירה ואבטחה בע"מ, מ.א. לייגר בע"מ, סיירת חץ שמירה אבטחה ושירותים בע"מ, סיירת המדבר אחזקות בע"מ ועוד.

 

כתבי החשדות מתארים, בין היתר, כיצד בעלי החברות, מנהליהן ועובדיהן, כל אחד לפי חלקו, פעלו להונות את רשויות המס, באמצעות הפצה וניכוי של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים בכוונה לקבל לידיהן סכומים ניכרים על חשבון הקופה הציבורית ולהלבין סכומים אלה במסווה של פעילות חברות שמירה לגיטימיות. החשודים ובראשן חברת מוקד יפו, שחלשה על כ-400 אתרי בנייה ובין לקוחותיה של החברה היו חברות בנייה מהגדולות בישראל, הקימו מערך חשבונאי כוזב של יחסי ספק- לקוח, לכאורה לצורך אספקת שירותי השמירה ללקוחותיה של מוקד יפו.


בפועל, שירותי השמירה סופקו על ידי מערך של ראשי אזורים שחלשו, כל אחד באזורו, על אתרי הבנייה שעליהם התחייבה לשמור "מוקד יפו" בפני לקוחותיה.

 

החקירה לוותה על ידי עוה"ד טל פרג'ון, אלעד אשכנזי, שאול אשחר, ורד ליבוביץ' ושרה טליסמן מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

 

התיק נחקר ע"י כוח משימה למאבק בתופעת סחיטת דמי חסות באמצעות חברות שמירה, בו שותפות היחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433 שבמשטרת ישראל, המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, רשות המיסים (פקיד שומה חקירות מרכז וחקירות מכס ומע"מ באר שבע) והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

Comments


bottom of page