top of page

סכסוך בעלים בתחנת השידור החרדית רדיו קול חי - פלאי נגד מירילשויליסכסוך בעלים בתחנת השידור החרדית רדיו קול חי. קבוצת המיעוט בראשות אלי פלאי, מו"ל העיתון משפחה ובעלים של 20% ממניות התחנה, טוענת כי היא מקופחת על ידי בעל השליטה יצחק מירילשווילי, המחזיק גם בערוץ 14. קבוצת פלאי מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לחייב את מירילשווילי לרכוש את מניותיה תמורת 5 מיליון שקל, לפי שווי של 25 מיליון שקל לתחנה. התיק נותב אל השופטת מיכל אגמון-גונן.


מירילשווילי היה הבעלים של התחנה לפני הוצאת המכרז להפעלתה שפרסמה הרשות השניה ב-2020, וקבוצת פלאי התמודדה מולו. עם זאת, בשל השפעת הקורונה, שתי הקבוצות נענו ליוזמת הרשות ביצירת שותפות להפעלת התחנה, כאשר מירילשווילי מחזיקה ב-80% מהמניות. המנכ"ל הוא אבי רוזן, והיו"ר היא דליה איציק, לשעבר שרת התקשורת. פלאי טוען כי עם חידוש הזיכיון ביולי 2021, הצדדים הסכימו על הפעלה משותפת במסגרתו הוא יהיה מעורב בצורה משמעותית בתכנים ובניהול.


לטענת פלאי, מירילשוילי הפר את ההסכם בכך ולמעשה ממשיך לנהל את התחנה כהבעלים הבלעדי, תוך שמירה על אותו צוות עובדים ותוכן מן התקופה הקודמת. בין היתר הוא טוען, כי כבר ב-2021 גילה, שקבוצת מירילשוילי גבתה ממפרסמים 1.5 מיליון שקל ולא העבירה אותם לקופת השותפות. 


בנוסף, נחתם הסכם לשירותים לתחנה על ידי קבוצתו של מירילשווילי, ללא בלמים שנועדו למנוע ממנה להתעלם מקבוצת פלאי. לדברי פלאי, קבוצת מירילשוילי המשיכה שלא להזרים לשותפות את הכנסות התחנה, היא הבעלים היחידים של הקניין הרוחני, היא מפעילה באופן חד צדדי את האתר של התחנה ושולטת למעשה בכל הנכסים.  


עוד טוען פלאי, כי מירילשוילי השתלט על לוח השידורים של התחנה,  ובאמצעות מצגי שווא בפני הרשות השנייה – הוציא אותו מכל השפעה של קבלת החלטות בעניין זה. קבוצת מירילשוילי ממשיכה להשתמש באותם שדרנים לשידור אותם תכנים, כפי שהיה ערב המכרז האחרון, וזאת בניגוד לתנאים שנקבעו במכרז. לדברי פלאי, כי במהלך השנתיים האחרונות עשה מספר פעמים לפתור את הסכסוך עם מירילשוילי, כולל זימונו לדין תורה בבד"ץ בני ברק, אך ללא הצלחה.

 

Comentarii


bottom of page