top of page

כבוד השופט בני שגיא מזרים חמצן למערכת המשפטהשופט כבוב, שהיה ממקימי המחלקה הכלכלית בתל־אביב ועמד בראשה עד לאחרונה, מונה לבית המשפט העליון. השופט בני שגיא מונה להחליף אותו בתפקיד ראש המחלקה. מינויו מבטא מגמה של קידום שופטים חרוצים ומקצועיים – המייעלים את ההליך השיפוטי ומזרימים חמצן למערכת המשפט.


לשופט בני שגיא רזומה שלא היה מבייש שופט בעת פרישתו, וזאת עוד לפני גיל 50. שגיא מונה בגיל צעיר (35) לבית המשפט השלום בתל-אביב ומהרגע הראשון זוהה במערכת ככוכב עולה. אין זה מפתיע שתוך שנים בודדות הוא כבר מונה להיות סגן נשיא בית משפט השלום.


לא עברו שנים רבות והוא כבר מונה לכהן כשופט בבית המשפט המחוזי (תל-אביב). במהלך כהונתו בבית משפט השלום היה ממקימי יחידת המוקד הפלילית, וערך ״מבצעים״ שיטתיים לחיסול תיקים אצל שופטי המחלקה הפלילית שצברו פיגורים או כאלה שהיו לפני פרישה וטיפלו במאות תיקים. במבצעים אלה הסתיימו מאות רבות של תיקים שהיו ״תקועים״ במערכת שנים רבות.


במסגרת כהונתו כסגן נשיא בבית משפט השלום, הקים את מרכז לנדמן להדרכת שופטים, הפועל עד היום בבתי משפט השלום במחוז תל אביב (על שמו של השופט המנוח מוקי לנדמן ז"ל). כשופט מחוזי ישב שגיא תחילה כשופט מעצרים וכדן יחיד, ובהמשך כראש הרכב פשע חמור וראש הרכב ערעורים.


חרף גילו הצעיר, מונה לפני כשנתיים לסגן נשיא בית המשפט המחוזי וכמנהל המחלקה הפלילית. מתחילת דרכו התבלט שגיא לא רק בעבודה שיפוטית, אלא לא פחות גם בניהול ובקידום יוזמות שנועדו לשפר ולייעל את עבודתו של בית המשפט כולו.במהלך תקופת כהונתו, ניהל שגיא את התיקים החמורים והמורכבים ביותר שהגיעו לפתחו של בית המשפט. כגון, תיק ניסו שחם, פרשת לה פמיליה, תיק השוחד של פואד בן אליעזר, תיק השוחד של ראש עירית אשקלון, ועוד.


חרף גילו הצעיר, מונה לפני כשנתיים לסגן נשיא בית המשפט המחוזי וכמנהל המחלקה הפלילית. מתחילת דרכו התבלט שגיא לא רק בעבודה שיפוטית, אלא לא פחות גם בניהול ובקידום יוזמות שנועדו לשפר ולייעל את עבודתו של בית המשפט כולו.


כך למשל, שגיא הקים בבית המשפט המחוזי את יחידת המוקד, במסגרתה כל כתבי האישום אשר אמורים היו להתברר בפני שופטי דן יחיד, מטופלים על ידו ורובם המכריע אף מסתיים בפניו. בנוסף, שגיא עורך גישורים בכל התיקים הפליליים המתנהלים בבית המשפט מחוזי, לרבות בתיקי המחלקה הכלכלית. למעשה, ולמיטב ידיעתנו, אין תיק פלילי שמוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שלא עובר דרך ידיו (או אולמו) של השופט שגיא, בין אם כשופט מוקד ובין אם כשופט מגשר. לא נגזים אם נאמר שגם רובם המכריע של תיקים אלה מסתיימים באולמו של השופט שגיא.


הן הפרקליטות והן הסניגורים יודעים כי כאשר תיק מסוים נתקע או שהטיפול בו מתארך ומתמשך, הדרך לסיימו היא באמצעות הבאתו להליך גישור בפני השופט שגיא. אפשר להביא לכך דוגמאות רבות, כגון: "תיק קוטייר" (התיק הפלילי הגדול ביותר במערכת המשפט בו הוגש כתב אישום כנגד 22 נאשמים אשר פעלו במסגרת ארגון פשיעה); תיק השוחד בחברת מי אביבים (עשרות נאשמים); פרשת השוחד בחברת חשמל וסימנס, ועוד רבים אחרים. על כל זאת, הוא גם מרצה בקורסים שונים בתחומי המשפט הפלילי ודיני ראיות במספר מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.


לאחרונה מונה שגיא לעמוד בראש המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי, לאחר שהשופט כבוב, שהיה ממקימיה ועמד בראשה עד לאותו זמן, מונה לבית המשפט העליון. כידוע, המחלקה הכלכלית (המכונה לעיתים בית המשפט לעניינים כלכליים) הוקמה במטרה לייעל ולשכלל את האכיפה הפלילית, המינהלית והאזרחית בעניינים כלכליים. המחלקה הראשונה הוקמה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשנת 2010. המחלקה מורכבת מהרכב קבוע של שופטים מקצועיים ובפניה נדונים הליכים פליליים, מינהליים ואזרחיים בעניינים כלכליים.


מגמה זו של הקמת מחלקות לנושאים מיוחדים משקפת את המקצועיות שמערכת המשפט מבקשת לקדם בעולם המשפט הישראלי, במסגרת כך, קיימת חשיבות למינוי שופטים מקצועיים השולטים לא רק בתחום המשפט אלא גם בתחום המקצועי הנוסף – כמו התחום הפיננסי, במקרה של המחלקה הכלכלית.

מינוי השופט בני שגיא לעמוד בראש המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל־אביב מגשים את יעדי המחלקה בפרט ומטרות מערכת בית המשפט בכלל, ויסייע להגברת השירות השיפוטי היעיל והמדויק, כפי שהוכח עד היום בהתנהלותו של שגיא.

 


Comments


bottom of page