top of page

סכסוך במיליוני שקלים: ד"ר דב קליין תובע את עו"ד איתן קונדה ומבקש "לפרק את החברה"מאת: שלמה בוצ'צ'ו

סכסוך מסקרן נוצר בין המנתח הפלסטי ד"ר דב קליין לבין שותפו לנדל"ן, עו"ד איתן קונדה, שנתיים לאחר מכירת הקרקע ב-185 מיליון שקל בסמוך למלון מנדרין בתל אביב. בתביעה שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב מייחס קליין לקונדה מעשים חמורים בחברה המשותפת להם, וטוען שהוא משך ממנה שלא כדין 21 מיליון שקל.

 

קליין וקונדה, מכירים כבר 50 שנה, ושותפים בחברת נוגת השקעות שהיא הבעלים של חברת קניוני הים. הקרקע הצמודה למלון מנדרין כללה שטחי מסחר ומקומות חניה, עם פוטנציאל להקמת 25 קומות של מסחר ומלונאות והן נמכרו לקרן JTLV של איש הנדל"ן עמיר בירם, אריאל רוטר מבעלי קסטרו ויבואן הרכב ג'ורג' חורש.


לפי דו"חות קניוני הים לשנת 2022, המכירה הניבה רווח הון של 174 מיליון שקל, והובילה אותה לרווח שנתי של 113 מיליון שקל, שכולו חולק לאחר מכן כדיבידנד לחברה האם. כיום, קניוני הים היא הבעלים בקוטג' במתחם סי אנד סאן בצפון תל אביב ותשעה נכסים במתחם מנדרין. קליין טוען כי קונדה מקפח אותו ופוגע בחברה, תוך שהוא מציין את המעשים הנטענים הבאים:


ביוני 2023 התקיימה אסיפת בעלי מניות, אך קליין טוען כי לא הוזמן. למרות זאת, מפרוטוקול האסיפה עולה כי כל בעלי המניות נכחו וכי ההחלטות התקבלו פה אחד.


בשנת 2022 הפרישה החברה 21.6 מיליון שקל בעקבות טענתו של קונדה כי הסכום חייב לו כשכר טרחה ושיפוי. קליין חולק על טענה זו, וטוען כי לא קיים חוב ומדובר בטענה כבושה ובניסיון לסחוט אותו; לטענתו, החברה למעשה חייבת לו 5 מיליון שקל.


האסיפה אישרה מחדש את מינויו של רו"ח שמעון מנורי למבקר החיצוני של החברה. עם זאת, קליין טוען כי רשות המסים העלתה נגדו טענות חמורות ביותר בטענה של "רשלנות וחוסר מקצועיות מצד מנורי".


לדברי קליין, קונדה זייף את חתימתו על מסמכים הנוגעים לקוטג' בפרויקט סי אנד סאן ואף ו"אימת" את חתימתו. כאשר קונדה מתגורר באותו קוטג', שהחברה רכשה בשנת 2016 ב-12 מיליון שקל, בלא לשלם שכר דירה.


קליין טוען לניגוד עניינים מצידו של משרד עורכי הדין רוטנשטרייך-גיצטלר, המייצג את קונדה ואת החברה בו זמנית.


קליין מבקש מבית המשפט להורות על פירוקה של קניוני הים על ידי מכירתה לכל המרבה במחיר ולחלק את התמורה שווה בשווה בינו לבין קונדה. הוא טוען שהוא מקופח ושקונדה מגביל את מעורבותו בניהול, וקיים חוסר אמון ביניהם. טרם הוגש כתב הגנה.


 

  

 

Comments


bottom of page