top of page

לשון הרע: מנהל תחנת הכיבוי בשדה התעופה רמון - ישלם 78 אלף שקל לחדשות 13השופט (בצילום) עדי הדר מבית משפט השלום בתל אביב דחה תביעת לשון הרע שהגיש יהודה פרץ, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה באילת, נגד חדשות 13 והעיתונאי אביעד גליקמן. הדר קבע כי הפרסום של גליקמן בנוגע לפרץ באפריל 2022 היה אמת, ולצד זאת, עומדת לגליקמן ולערוץ הגנת העיתונות האחראית.


פרץ, מנהל תחנת הכיבוי בשדה התעופה רמון, פעיל הליכוד וחבר מועצת העיר אילת לשעבר. הוא תבע 250 אלף שקל בעקבות כתבה שכותרתה "הכבאים שהפכו למשרתים: מפקד התחנה הכריח אותנו לשמש נהגים ומלצרים". 


השופט הדר קבע כי הערוץ וגליקמן הוכיחו כי הוגשה תלונה לנציבות שירות המדינה על האירועים המתוארים בכתבה, מה שהוביל לחקירה נגד פרץ בה בנוגע למעשים שפורטו בכתבה וכי פרץ נחקר בעקבות זאת, והוכיחו שהטענות נגדו היו נכונות. עוד אומר השופט, כי פרץ מסר גרסאות סותרות ולא הצליח לבסס את טענותיו במקומות בהם נטל ההוכחה היה עליו.


בין המעשים שיוחסו לפרץ ואשר לדברי הדר הוכחו, לרבות כפיית כבאים לנקות את רכבו האישי, כבאים חששו מפניו בשל השפעתו המשמעותית שצבר ממספר תפקידיו, מה שהוביל לתרבות של שתיקה להימנע מסיכון קידומים ואף בפיטורים. בנוסף, השתמש פרץ בכבאים כצוות מלצרים במהלך אירועים שהתקיימו בתחנה, ואירח את השר לביטחון פנים לשעבר, אמיר אוחנה, למטרותיו הפוליטיות על חשבון תקציב הוועד.


בנוסף, פרץ היה אחראי על שימוש באמבולנסים של התחנה לצורך משימות אדמיניסטרטיביות וצרכיהם האישיים של בני משפחתו, וציין זאת כעבירה החמורה ביותר שלו.


הכבאים הצטוו להסיע אורחים לבתי מלון באילת, מה שעלול היה ליצור מחסור בהם בשעת חירום.. ההגדרה של גליקמן, לפיה מדובר בחשש לעבירות פליליות, הייתה סבירה בנסיבות העניין, מוסיף הדר.


הדר קבע כי, מעבר לצורך שלנתבעים עומדת גם הגנת עיתונות אחראית, שכן הכתבה נתמכה על ידי עשרה מקורות ופרץ לא הצליח להפריך את האמירות כאשר התבקש להגיב עליהם לפני פרסומה. הנתבעים האמינו בנכונות העובדות בצורה הוגנת ומאוזנת.


במצב שנוצר מצא השופט כי פרץ יחויב בתשלום הוצאות בסך 78,000 שקל

 


コメント


bottom of page