top of page

השופט אורנשטיין: האחים גרטנר תבעו 990 מיליון דולר - ויקבלו מגרטלר 85 מיליון דולרהיהלומן דן גרטלר ישלם 85 מיליון דולר לאחים היהלומנים משה גרטנר ומנדי גרטנר, שטענו שהם זכאים ל-990 מיליון דולר. השופט בדימוס (בצילום) איתן אורנשטיין קבע בפסק בוררות, וסיים סכסוך שהחל ב-2010.

 

הסכסוך נובע מסדרה של עסקאות שיתופיות הכוללות רכישת נכסים בקונגו, בעיקר מכרות נחושת, והעברות כספיות בין האחים גרטנר וגרטלר במהלך השנים 2005-2006. האחים טוענים שהם העבירו סך של 600 מיליון דולר, עד שבשנת ב-2008 גילו כי גרטלר מפר את ההסכמים שלהם.

 

גרטנר התעקש שגרטלר חייב להם 60% מהנכסים, בשווי של 1.65 מיליארד דולר (990 מיליון דולר לפי שווי נקוב), בעוד שגרטלר תבע מהם 235 מיליון דולר. אורנשטיין קיבל 8% מתביעת גרטנר ודחה את התביעה של גרטלר.

 

על פי פסק הבוררות, גרטלר מחויב לבצע מספר תשלומים: 20 מיליון דולר להחזר הלוואה מהאחים גרטנר, 17.2 מיליון דולר ביחס לסכסוך של חברת היהלומים המשותפת, 40 מיליון דולר עבור הלוואה נוספת ו-8 מיליון דולר בנוגע לכרייה מחלוקת (ריבית תחול על כל הסכומים). אורנשטיין ציין כי גרטלר יעביר 55% מזכויות הכרייה בצ'יקאפה לאחים גרטנר, יחד עם תשלומים נוספים הקשורים לכך. יתרה מכך, זכויותיו של גרטלר ושל גופים בשליטתו בעסקאות בהן היה מעורב האוליגרך ארקדי גאידמק באנגולה יוקצו לאחים גרטנר.

 

אורנשטיין דחה את כל התביעות הנותרות שהעלו האחים גרטנר, לרבות טענותיהם העיקריות בנוגע להסכמים הנוגעים לנכסים ופעילויות נוספות בין הצדדים. מקורביו של גרטלר טוענים כי החלטה זו פוטרת אותו מההאשמות שהעלו האחים גרטנר בנוגע לשוחד לכאורה בעסקאות שבוצעו בקונגו.

 

הליך הבוררות, בפני נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס אורי גורן עד 2020, הסתיים רגע לפני התפטרותו. נחשף כי גרטנר העסיק את החוקר הפרטי צביקה נווה (אחיו של אפי נווה) כדי לאסוף מידע נגד גורן, שעלול לשמש נגדו אם יפסוק נגדם. בהמשך ביקש גרטנר למנות בורר חדש, בטענה שמעשיו של גרטלר הובילו להתפטרותו של גורן, תוך ציון קשר להליכים שבהם מעורבים נתן אשל (לשעבר מנהל משרד ראש הממשלה) ועורך הדין יוסי כהן (המזוהה עם משפחת נתניהו). גרטלר טען, כי גרטנר הפרו את הסכם הבוררות ולכן יש להפסיק אותה ולהעביר את הסכסוך להכרעת בית המשפט.

 

בעקבות החלטות הן של בית המשפט המחוזי והן של בית המשפט העליון, הליכי הבוררות תימשך ואורנשטיין, גם הוא נשיא בדימוס של המחוזי בתל אביב, יפסוק בה. בצעד של הרגע האחרון, גרטלר דחק באורנשטיין להתפטר בשל הפרסומים בנוגע לאינטראקציות שלו עם אפי נווה והנסיבות שהובילו למינויו לנשיא בית המשפט. אולם אורנשטיין דחה בקשה זו. בעוד שניתן לערער על פסק בוררות בבית המשפט, אך ביטולו מחייב עמידה בקריטריונים נוקשים - בעיקר הוכחה שהוא שגוי מיסודו, או הוכחה שהבורר חרג מסמכותו.

Commenti


bottom of page