top of page

הגבר טוען "האישה הייתה מעורבת בקשרים אינטימיים נוספים במקביל" מי האבא?גבר ואישה היו במערכת יחסים שבה נולדה להם בת, כיום בת 11. הקטינה, לא נרשמה כבתו של הגבר, כשההורים נפרדו כשהבת הייתה בת 8, סירב הגבר לשלם מזונות ולעבור בדיקת אבהות. האישה נקטה בהליכים משפטיים והגישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה להצהיר עליו כאב.


למרות פניות מרובות, האיש לא שיתף פעולה לצורך בדיקת האבהות ולא התייצב לדיון ההוכחות. במהלך דיון מקדמי הודה הגבר כי ניהל מערכת יחסים עם האישה אך טען כי היא הייתה מעורבת בקשרים אינטימיים נוספים במקביל.


השבוע קבעה השופטת (בצילום) רותם קודלר עיאש, סגנית נשיא בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע,  כי הגבר ירשם כאבי הקטינה, מבלי שנערכה בדיקת רקמות. ההחלטה התבססה על ראיות מהותיות שהציגה האם, מהן עולה כי הגבר היה מעורב באופן פעיל בגידול הילד מאז לידתה במשך תקופה של 8 שנים.


השופטת הסתמכה על תמונות משותפות של הגבר עם הילדה והודעות שבהן התייחס אליה כבת שלו.

למרות טענת היועמ"שית כי אין מקום להצהיר על אבהות ללא בדיקת DNA, השופטת דחתה טענה זו. השופטת אמרה שהטיעון בלתי סביר מאחר והגבר הצהיר כי אין לו כסף, הוא אסיר משוחרר, ומאחר שעמדה זו מטילה נטל לא סביר על הקופה הציבורית, וזמן שהושקע בהליכים המשפטיים.


השופטת קודלר עיאש קבעה כי הגבר נעלם פעם אחר פעם מבדיקת האבהות, וכי ההתחמקות מקימה לאם זכות שהתביעה תוכרע בלעדיה. ההתחמקות, ורצונו לחמוק ממזונות, יש משמעות ראייתית להימנעות מלעשות בדיקה ללא הסבר סביר ומהימן, יכול להתפרש כהודאה בשתיקה באשמה.

 

בהינתן הנסיבות, השופטת קבעה כי הגבר יחויב בתשלום של 20 אלף שקל הוצאות משפט לקופת המדינה ו-5,000 שקל לטובת האישה.Comments


bottom of page