top of page

ביהמ"ש אישר תביעה ייצוגית נגד חברת התעופה "עליה לספק לינה ומזון לנוסעים שטיסתם בוטלה"בית המשפט המחוזי מרכז בלוד אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת התעופה האירית Ryanair, תוך הדגשה כי חברת התעופה אמורה לספק שירותי סיוע לנוסעים שנפגעו מביטולי טיסות.


פסק הדין, שניתן על ידי השופטת חנה קיציס, הדגיש כי על Ryanair לסייע לכל הנוסעים המתמודדים עם שיבושי טיסת החברה, ללא קשר אם הם בוחרים לבצע הזמנה חוזרת בחברת התעופה או לחפש הסדרי נסיעה חלופיים כדי לשוב לארצם.


מדובר בנוסעים, שטענו כי טסו לפולין עם Ryanair, כאשר טיסתם חזרה לישראל בוטלה בפתאומיות לפני ההמראה שתוכננה. כשהם בחרו לרכוש כרטיסים מחברת תעופה אחרת ליום המחרת, נאלצו הנוסעים לכסות את ההוצאות שלהם על לינה, תחבורה וארוחות במהלך השהייה הבלתי צפויה בפולין. למרות בקשותיהם, Ryanair סירבה לפצות את הנוסעים על עלויות אלו.  


עורכי דין המייצגים את הנוסעים טענו כי סירובה של Ryanair לפצות על הוצאות חיוניות סותר את חובתה של חברת התעופה לסייע לנוסעים בנסיבות כאלה. הם טענו שנוסעים שבוחרים לבקש החזרים ולבצע סידורי נסיעה עצמאיים עדיין צריכים להיות זכאים לתמיכה מחברת התעופה, במיוחד כאשר הם תקועים במדינה זרה ללא משאבים מתאימים.


בתגובה, Ryanair טענה שנוסעים שבוחרים בהחזרים מנתקים למעשה את הקשר עם חברת התעופה ואינם יכולים לצפות לסיוע נוסף מעבר לפיצוי סטטוטורי על ביטולי טיסות. חברת התעופה טענה כי היא מילאה אחר התקנות האירופיות והציעה סיוע מתאים לכל הנוסעים שנפגעו, כולל סידורי ארוחות ולינה.

עוד טענה החברה כי בנוסף להחזר עלות כרטיס הטיסה שולמו גם הפיצויים הסטטוטורים בגין ביטול הטיסה בסך 2,050 שקל. החברה דחתה את בקשת המבקש לקבל החזר כספי עבור הוצאות שהוציא לטענתו לאחר ביטול הטיסה כמו תחבורה, לינה ומלון.


השופטת קיציס קיבלה את הבקשה בחלקה ואמרה "אין סיבה לשלול את שירותי הסיוע מאותם נוסעים שטסו בסמוך למועד ביטול הטיסה, באמצעות חברת תעופה אחרת. אין סיבה שהמשיבה (ריינאייר -ל.ד) לא תושיט עזרה גם לנוסעים אלו שמוצאים עצמם בארץ זרה ללא ידיעת השפה המקומית. חובתה של המשיבה לסייע לכלל הנוסעים בנסיבות אלו בין אם בחרו לטוס עמה ובין אם בחרו לשוב לארצם באמצעות חברה אחרת. כמובן ששירותים אלו מוגבלים להוצאה סבירה ולזמן סביר, והם אינם יכולים לעלות על השירותים שניתנים לאותם נוסעים שבחרו לטוס באמצעות המשיבה".


בעוד שהשופטת הכירה בהוראות הרגולציה האירופאית של Ryanair בתקנות האירופיות, היא הדגישה שהקפדה על החקיקה הפנימית ורווחת הנוסעים חייבת להיות בעדיפות - לפיכך קבעה השופטת כי המבקשים עמדו בנטל להוכיח שקיימת אפשרות סבירה שעילת התביעה בקשר להפרת החובה למתן שירותי סיוע תוכרע לטובת הקבוצה.


לסיכום, בית המשפט הורה ל-Ryanair להגיש כתב הגנה תוך 60 יום, ואז יתקיים דיון בתיק להכרעה בקבלת התובענה הייצוגית. זאת, בהנחה והצדדים לא יתפשרו קודם לכן או שיוגש ערעור על ההחלטה לאישור הייצוגית.

Comments


bottom of page