top of page

צעירה קיימה יחסי מין בתקופות סמוכות עם החבר ועם בעלה לשעבר - מי האבא?תביעת אבהות הינה תביעה הצהרתית השואלת את השאלה האם אדם הוא האב או לא, תביעה זו עניינה בדיני נפשות. מדובר בקביעה של סטאטוס. לאחר בדיקת האבהות נקבעים קריטריונים כגון: משמורת, מזונות ועוד. 


בפני השופטת המוערכת מירה רום פלאי הוגשה תביעה לקביעת אבהות על הקטין שנולד ב-2019.

התובעת אמו של הקטין טוענת כי הנתבע הוא אביו של הקטין והיה איתה בקשר אינטימי.  


מנגד הנתבע מסרב לערוך בדיקה גנטית ומכחיש את הטענה כי הוא אבי הקטין, ואומר כי התובעת נהגה להתהולל עם גברים רבים. לפיכך, כל אחד מהגברים הרבים איתם היתה יכול להיות אבי הקטין.


עוד טוען הנתבע כי, מאחר והתובעת הוליכה שולל גברים רבים וכי היא נוטלת גלולות ושיקרה כשאמרה שהיא במיליון אחוז אינה בהריון ממנו. משכך, יש עוד נתבעים פוטנציאליים רבים. לכן קמה לו זכות משפטית קנויה לסרב לעריכת בדיקת אבהות.


במהלך הדיון טען הנתבע כי אינו יכול להעיד מאחר והוא לא מרגיש טוב מבחינה נפשית. אך הנתבע ישב באולם, ענה על שאלות בית משפט באופן ברור.


השופטת ציינה כי "הנתבע הבין בדיוק על מה הדיון נסוב, הוא אף התפרץ אל תוך דברי העדה באופן רלוונטי, כך שהטענה כי מצבו הנפשי של הנתבע לא אפשר לו להעיד, נדחית. מה עוד שלא הוצגה כל אסמכתה רפואית לביסוס טענה זו שנשלפה בראשית דיון ההוכחות".


עוד הדגישה השופטת הבכירה כי, גרסת התובעת אשר נחקרה במשך שעה, "היתה מהימנה והגיונית".


התובעת אמרה כי קיוותה שאביו של הקטין הוא בעלה לשעבר, לאחר שבוצעה בדיקת רקמות, הסתבר כי הוא אינו אביו של הקטין ולפיכך רישומו כאביו, בוטל.


הנתבעת ציינה כי בתקופה הרלוונטית קיימה יחסי מין אך ורק עם הנתבע, ובסמוך חזרה ליחסים עם מי שהיה בעלה, כך שהסמיכות בין התקופה בה קיימה יחסים עם הנתבע לבין התקופה בה חזרה למערכת יחסים אינטימית עם בעלה לשעבר, יצרה חוסר וודאות בנוגע לזהות אביו של הקטין.


השופטת הדגישה כי אין מחלוקת כי הצדדים  קיימו יחסי מין בתקופה בה הרתה התובעת, וטובת הקטין היא לדעת מי הוא אביו. בדיקת רקמות היא דרך המלך הפשוטה היעילה והאמינה ביותר להוכחת או שלילת אבהות על קטין. הבדיקה הגנטית מאפשרת וודאות של 99% בקביעת זהות האב.


סוף דבר 

השופטת קבעה כי - הנתבע הוא אביו של הקטין.  "כמו כן, סירובו להיבדק, בעוד יכול היה להיבדק ולשלול את האבהות, פועל לחובתו ומחזק את המסקנה כי הוא אבי הקטין".  


"מאחר וזו התוצאה אליה הגעתי, אני מחייבת את הנתבע בהוצאות המשפט של התובעת בסך של 10,000 שקלים".

Comments


bottom of page