top of page

דיירים מנתניה תובעים את יעקובי יוניברסל השקעות: הדירות נמסרו באיחור של חודשיםנראה כי רוכשי הדירות בפרויקט, Y Viee Park בנתניה מתמודדים עם בעיות מסירת דירותיהם על ידי היזמית יעקובי יוניברסל ייזום והשקעות. הרוכשים תובעים כ-9 מיליון שקל בשל עיכובים לכאורה במסירת הדירות.

 

התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי, בפני השופטת (בצילום) יעל מושקוביץ. הרוכשים טוענים כי החברה התחייבה בתחילה לספק את הדירות עד 6.3.23, אך למעשה מסרה אותן רק בינואר-פברואר של השנה שלאחר מכן, הרבה מעבר לתאריך היעד.

 

מעבר לכך, טוענים הרוכשים כי חלק מהדירות נמסרו במצב לא ראוי למגורים, עם ליקויים שטרם תוקנו על ידי החברה.

Comments


bottom of page