top of page

פרוייקט פינוי-בינוי: זוג סרבנים מול 243 דיירים, מה קבעה השופטת?פסק דין שפסקה לאחרונה השופטת (בצילום) עפרה אטיאס מבית המשפט המחוזי בחיפה, עמדה תביעה שהגישו 243 בעלי דירות במתחם בקריית ים נגד שני דיירים סרבנים לחתום על מסמכי פרויקט פינוי-בינוי.


התובעים ביקשו להפוך את מבני הרכבת המזדקנים ברחוב צה"ל למבנים רבי קומות מודרניים המכילים מספר גדול יותר באופן משמעותי את יחידות הדיור.

 

ליבת הסכסוך התרכזה בשני דיירים מבוגרים שסירבו לחתום על מסמכי הפרויקט, ובכך עצרו את התקדמות יוזמת ההתחדשות העירונית. השופטת אטיאס, לאחר שבדקה והעמיקה בשלל הנסיבות, אישרה את סירובם של הדיירים בטענה לגילם המבוגר, מצבם הבריאותי הלקוי והשקעות קודמות בשיפוץ דירתם כצידוק להתנגדותם.

 

הדיירים, שניהם מעל גיל 70, הביעו חשש מאופיו הנרחב של הפרויקט, שכלל הריסת מבנים קיימים והקמת מתחמי מגורים כאשר הצפי לסיומו הינו כעשר שנים. בפסק הדין צוין כי הזוג אינם בקו הבריאות ורצונם בגילם המופלג לשמר את איכות חייהם ולא לגור בתוך אתר בנייה – לרבות רעש, אבק, פסולת והפרעה לאיכות חייהם הנלווים לכך.


השופטת אטיאס הדגישה כי "על בית המשפט להבחין בין בעל הדירה אשר התנגדותו נובעת מנימוקים כנים וראויים שיש להתחשב בהם, לבין בעל הדירה שהתנגדותו נובעת מנימוקים שאין מקום להתחשב בהם בנסיבות העניין, ולבין בעל הדירה שמטרת התנגדותו סחטנית – לנצל את מעמדו כמכשול האחרון הניצב לפני התנעת הפרויקט, לצורך השגת רווח כספי או תנאים מטיבים אחרים להם לא זוכים שאר בעלי הדירות".

 

עוד הוסיפה השופטת כי התנגדותם נעוצה בחששות ולא בדרישות בלתי סבירות. ווציינה כי היקף ומשך הפרויקט ישפיעו באופן משמעותי על חיי היומיום של הדיירים המבוגרים, שביקשו לשמור על נוחות ויציבות בשנותיהם המאוחרות.


יתרה מכך, הנתבעים ביצעו בשנת 2017, בהיתר כדין, שיפוץ נרחב הכולל ממ"ד, באופן שהתועלת הצפוייה מן הפרויקט כפועל יוצא מן ההתחדשות העירונית והקמת ממ"ד, פחות רלוונטית ביחס לנתבעים. 


בסופו של דבר, השופטת דחתה את התביעה נגד בני הזוג הקשישים, וציינה כי גילם של הנתבעים, מצבם הבריאותי, היקף הפרויקט, לצד עליית הגיל של הנתבעים משנה לשנה, והתועלת הלא משמעותית הצומחת לנתבעים מקבלת דירת התמורה, כל אלו מצדיקים את המסקנה כי סירוב הנתבעים הינו סירוב סביר.


השופטת קבעה כי לא התרשמה כי מדובר בסרבנות על רקע סחטנות, אלא בסירוב הנשען על נימוקים כנים ואמיתיים.


סוף דבר, התביעה נדחת ללא צו להוצאות.

Comments


bottom of page