top of page

ראש עיריית ר"ג השתמש באחיו כדי לתבוע -השופט: לערוץ ולכתב עומדת הגנת "עיתונאות אחראית"השופט עדי הדר מבית משפט השלום בתל אביב, דחה תביעות לשון הרע שהגיש ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה-הכהן, באמצעות אחיו שי שאמה, נגד כתב חדשות 13.


עמרי מניב וחבר מועצת העיר אביהו בן משה נדחו. התביעות נבעו מפרסומים שפרסם מניב ב-2021, בטענה למתן היתרים ואישורים לנכסים על ידי העירייה לטובת שי שאמה ושל האב פנחס שאמה, תוך קידום אינטרסים אישיים ועסקיים של שאמה-הכהן. שאמה תבע 870,000 שקל מחדשות 13 ו-430,000 שקל מבן-משה.


השופט הדר קבע כי הטענות שהשמיע שאמה בנוגע למעורבותו בחנות "הקולה מבגדד" אינן מבוססות, ומדובר באי סדרים בטיפול העירייה בנכסים הקשורים לשי שאמה והאב פנחס שאמה. כאשר העירייה בנכס זה: לא ביצעה אכיפה למרות שלא היה לו רשיון כבאות ומאוחר יותר העניקה לו רשיון עסק בנסיבות מתמיהות. בעוד שחלק מהפרטים בפרסומים תוקנו, נקבע, כי לערוץ ולכתב עומדת הגנת "עיתונאות אחראית".


בנוגע לנכס ברחוב ז'בוטינסקי, בית המשפט ציין כי היו אי דיוקים מסוימים אך ראה שהפרסום של הכתב מניב נעשו בתום לב. לפיכך, נפסקו לשאמה פיצוי של 25,000 ₪. השופט הדר הדגיש את הפער בין סכום התביעה לפיצוי שנפסק, והדגיש על מניע אפשרי של תביעת השתקת מבקרים או הפחדה. 


השופט הדר העלה גם תהיות לגבי השימוש בשי שאמה כתובע במקום בכרמל שאמה-הכהן, והדגיש "התובע האמיתי אינו התובע אלא אחיו, שמרבית תוכן הכתבות עוסק בו, כאשר ראש העירייה עושה שימוש באחיו, שמסייע לו פוליטית באופן משמעותי, כדי להגיש תביעות נגד מי שמבקרים אותו, ללא התמודדות של ראש העירייה עצמו עם הטענות העיקריות בכתבות".


בעניינו של אביהו בן משה פסק בית המשפט לטובתו, וקבע כי פעולותיו כחבר מועצה ויו"ר ועדת הביקורת היו במסגרת אחריותו ואינן מצדיקות צעדים משפטיים. שאמה חויב בתשלום הוצאות בסך 25,000 שקל לבן-משה. 

Commenti


bottom of page