top of page

איש הנדל"ן יפקיד 500,000 שקלים, ויעוכבו הליכי המימוש על הבית בהרצליה פיתוחבפני השופטת המוערכת (בצילום) נעה גרוסמן הוגשה בקשה לעיכוב הליכי הוצל"פ המתנהלים בתיק מימוש משכנתא המובטחת במשכנתא מדרגה ראשונה על בית בהרצליה פיתוח.


איש הנדל"ן גל אקוקה טוען כי חתם על הסכם הלוואה עם חברת נפולוני בע"מ בסכום של 2.5 מיליון ₪ בפריסה ובריבית של עשרות אחוזים.  


לפי הסכם ההלוואה, שיעבדו גל ואורלי אקוקה במשכנתא מדרגה ראשונה את זכויותיהם בבית המגורים בהרצליה פיתוח. זהו הנכס שאת מימושו מבקשים הזוג לעכב באמצעות הבקשה.


אקוקה טוען, הריבית לפי הסכם ההלוואה עומדת על 26.8% לשנה וכי זו ריבית האסורה ומפרה את חוק אשראי הוגן. כמו כן, טען אקוקה כי פרע 2.2 מיליון שקלים מהחוב בחודש מאי 2020, ובכך ביטל את התחייבויותיו כלפי נפוליאוני בע"מ, ומשכך יש לסלק את מלוא החוב. בפרט לגבי אופי ההלוואה כ"כסף שחור".


בתגובה, דחתה נפולוני בע"מ את טענות הזוג וציינו כי זהו כתכסיס להתחמק מהחזר חוב, תוך הדגשת תיק מקביל שיזמה אורלי אקוקה בבית המשפט המחוזי בתל אביב.


הבעל ציין את הפגיעה הפוטנציאלית במשפחתו אם בית המגורים יימכר, וארבעת ילדיו יסולקו מביתם. לעומת זאת, לא ייגרם לדבריו שום נזק לחברת נפולוני בע"מ אם ההליכים למימוש המשכנתא יעוכבו עד למתן פסק דין.


למרות גירושיהם, בני הזוג אקוקה חלקו משמורת משותפת על ילדיהם, כאשר גל מתגורר בבית המשפחה בעוד אורלי התגוררה בדירה קטנה יותר בהרצליה.


אקוקה הביעה דאגה לגבי ההשלכות האפשריות של מכירת בית המגורים המשפחתי, והדגיש שוב את ההשפעה על יציבות הילדים, מה שמגביר את מוקד החששות לפינוי.


למרות הערכת השווי של הנכס בהרצליה פיתוח ב-16.5 מיליון ש"ח, טענה נפוליוני בע"מ כי החוב בתיק ההוצל"פ עומד על 4 מיליון שקלים, בבקשה למימוש המשכנתא.


מנגד, אומר אקוקה שאין צורך לחייב אותו בהפקדת ערובה משום שערכו הרב של הבית משמש כשלעצמו ערובה.


חברת נפולוני בע"מ מאשרת כי גל אקוקה שילם במאי 2020 סך של 2.2 מיליון שקלים ע"ח החוב, אולם מאז לא שולם דבר.

נפולוני מוסיפה, כאמור שטר המשכנתא הוגש לביצוע והחוב בתיק ההוצל"פ עומד על סך 4 מיליון שקלים. תוך שהיא מציינת, כי היא חברת אחזקות בתחום הנדל"ן ולפיכך חוק אשראי הוגן אינו חל עליה, שכן הוא מתייחס רק לגופים שעיסוקם במתן הלוואות.


במהלך ההליך חברת נפולוני בע"מ ציינה, כי משה בר שלטון שהוא מנהלה, לא נמצא בארץ בימים אלה, ובמקומו הוגש תצהיר של לב קיבריק שלטענתו רשום כמנהל נפולוני בע"מ החל מחודש ינואר 2024, והוא זה שהתייצב לדיון ונחקר.


כעת זזה כבודה בכיסא באי נוחות, ואמרה כי, "חברת נפולוני בע"מ לא תמכה יתד טענותיה בתצהיר משכנע, וזאת בלשון המעטה.  תצהירו של לב קיבריק שצורף לתמיכה בתשובתה, היה סתמי במקרה הטוב. קיבריק התייצב לעדות אך עדותו לא הועילה לתמוך במאומה בגרסת המשיבה".

 

עווד אמרה השופטת "הוא לא ידע אם בר שלטון הוא בעל מניות בחברה שהוא מנהלה, לא ידע תחילה היכן נמצאים משרדי החברה. עוד העיד כי אינו יודע היכן נמצא בר שלטון, לא פגש אותו למרות שהוא המעסיק שלו והוא זה שלטענתו קיבל אותו לעבודה".


מתוך הדיון עולה כי, לאקוקה חובות נוספים, לא רק לנפולוני בע"מ אלא גם לגורמים נוספים כגון עיריית תל-אביב, עיריית הרצליה, בנק מזרחי טפחות בע"מ.


השופטת גרוסמן הוסיפה "כי דומה שעובדת מגורי הבעל בנכס ששוויו מוערך בסך של כ- 16.5 מיליון ₪, עשויה להעיד כשלעצמה על יכולות כלכליות לא מבוטלות של המבקש. שהרי העלות הכרוכה במגורים בנכס כזה, החל מתשלומי מיסי הארנונה ועד לתחזוקתו, היא גבוהה מאד".


סוף דבר:

במכלול הדברים, אמרה השופטת "אני סבורה כי יש מקום לקביעת סכום ערובה משמעותי כתנאי לכניסתו לתוקף של עיכוב ההליכים".


וקבעה כי, הבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל מתקבלת. בנוסף, במידה והמבקש יפקיד תוך 60 יום סך של 500,000 ₪, יעוכבו הליכי המימוש כמבוקש.

תגובה 1

1 ความคิดเห็น


Guest
18 มิ.ย.

גל אקוקה נוכל ואדם לאלח.

ถูกใจ
bottom of page