top of page

ביהמ"ש השלום ת"א: זייף צוואה של ניצולת שואה ונשלח ל-21 חודשי מאסרצעיר בן 38 שהורשע בזיוף צוואת ניצולת שואה ערירית ודמנטית נדון לאחרונה בבית משפט השלום בתל אביב ל-21 חודשי מאסר בפועל, וחויב לפצות את המטפלת של האישה שנפטרה בערוב ימיה, הזוכה על פי הצוואה המקורית.


השופטת המוערכת ענת יהב קבעה כי "הנאשם פעל לסילוף וסיכול רצונה של המנוחה תוך תכנון מוקפד, תחכום ותעוזה, הפקיד את הצוואה באופן של מסירה ואף המשיך והשתמש באותו מסמך בהליכים משפטיים שונים לצורך השגת מטרתו".


המקרה נסוב סביב המנוחה, שבימיה האחרונים שהתה בבית אבות, מבודדת ומתמודדת עם דמנציה. למרות מצבה הפגיע, כשהיא שקועה בחובות ובלי יכולת לתקשר עם הסביבה.


ב-2009 המנוחה ערכה צוואה לטובת המתלוננת. טרם מותה של ניצולת השואה ב-2014, ניצל הנאשם את מצבה הבריאותי והשתלט על רכושה בדרך של מניפולציות ותחכום תוך רמיסת רצונה האחרון של המנוחה ופגיעה במי שלו הורישה את רכושה.


לאחר פטירת הקשישה הגישה המתלוננת בקשה לקיום צוואה. מנגד הגיש הנאשם התנגדות והתבצר בעמדתו וטען כי הצוואה נערכה על ידי המנוחה.


בנסיבות אלה הוגש נגד הנאשם, יליד 1986 כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של ניסיון לקבלת דבר במרמה וזיוף. הנאשם לא הודה, ניהל הוכחות ולא הביע חרטה על מעשיו, כשלחובתו 4 הרשעות בעבירות אלימות בגינן ריצה אף מאסרים בפועל, הרשעתו האחרונה היא משנת 2011 בעבירת איומים ותקיפה סתם.


בשלב הטיעונים לעונש ציין ב"כ המאשימה כי "הנאשם לא לקח אחריות על מעשיו, לא השיב את ההחזקה בדירה, והדגיש את עברו הפלילי של הנאשם וביקש לשקול ולהטיל על הנאשם 34 חודשי מאסר בפועל".


השופטת יהב לא חסכה בביקורת נוקבת על מעשי הנאשם. לדבריה, "הנאשם פעל לסילוף וסיכול רצונה של המנוחה תוך תכנון מוקפד, תחכום ותעוזה; הפקיד את הצוואה באופן של מסירה ואף המשיך והשתמש באותו מסמך בהליכים משפטיים שונים לצורך השגת מטרתו.


וציינה כי "התחכום שבמעשיו מתפרש על פני שנים רבות, בהן שהה הנאשם בדירה (הוא או אחרים מטעמו), הכל תוך בצע כסף ובמטרה לגרוף רווח כלכלי, אשר הניעו אותו לבצע מעשים אלו, תוך רמיסת רצונה האחרון של המנוחה ופגיעה במי שלו הורישה את רכושה".


השופטת דחתה את טענת הנאשם שלפיה עבר תהליך חיובי מאז ביצוע העבירות. ואמרה, "הנאשם הלך והתחפר ברצונו להמשיך ולהחזיק בדירה תוך שלצורך כך זייף צוואה, הגיש תצהיר שקר וצירף את המסמך המזויף תוך ניסיון להטות הליכים ומשפט במטרה אחת".


יש להדגיש, שללא קיומה של הצוואה הנוספת, מעשיו לא היו נחשפים לעולם והנאשם היה ממשיך ומתגורר בדירה ונהנה מפירותיה באין מפריע ושלא כדין, כפי שעשה שנים רבות קודם לכן. נוכח כל האמור לעיל, מידת הפגיעה בערכים היא גבוהה. 


לנוכח האמור השופטת יהב גזרה על הנאשם 21 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים, קנס בסך 90,000 ₪ ב-12 תשלומים חודשיים ופיצוי לעדת התביעה בסך 20,000 שקלים ב-10 תשלומים חודשיים.

 

 

 

Comments


bottom of page