top of page

קיבוץ בארות יצחק תובעת 15 מיליון שקל מכט טכנולוגיות בע"מבדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב (12.2.24) רואים כי השופטת (בצילום) רחל לביא-ברקאי נעה באי נוחות בכיסאה ובכל זאת לא עוצרת את הדיון ומקשיבה באדיבות לצדדים.


השופטת פעלה בחוכמה רבה, כאשר אפשרה לשני הצדדים להוציא קיטור בתביעה שהוגשה באוקטובר 2019, נראה כי היא הגיעה לשלב בו ההחלטה קרובה והיא תקבע מי מהצדדים נושא באחריות לפיצוי הנזקים הכספיים.


האגודה השיתופית לייזום ופיתוח קיבוץ בארות יצחק תובעת 15 מיליון שקל מבאטמ בטענה ל"מצגי שווא, אי־עמידה בהסכם וחוסר תום לב".


עיקר התביעה נסוב סביב חוזה שנכרת בין הקיבוץ לבאטמ ב-2017, הנסחרת בשווי של 920 מיליון שקל בבורסות תל אביב ולונדון. ההסכם התייחס לרכישת מכונה המיועדת לטיפול בעופות הנגועים בנגיפים ובמחלות. עם זאת, מה שנחזה כפתרון פורץ דרך התפרק עד מהרה "לסיוט" עבור האגודה השיתופית.


לאחר מכן פנתה האגודה לחברה־הבת של באטמ כדי לבטל ההסכם עמה והחזירה לידיה את המכונה. האגודה טוענת כי החברה, מנגד, לא החזירה לידיה כ־6 מיליון שקל שהיא שילמה כמקדמות בגין ההסכם, ואשר אותם היא תובעת כעת חזרה, יחד עם עלויות שביצעה להקמת תשתית עסקית במסגרת שימוש במכונות בהיבט המסחרי ופיצויים.


לפי כתב התביעה, המכונה שנרכשה מחברת כט טכנולוגיות "התבררה כלא יותר מאוסף של מתכות חסרות ערך, מה שהפך אותה לבלתי שמישה לייעודה". הם טוענים כי מבחני הביצוע כשלו, חסרים אישורים רגולטוריים והבטחות לפעילות מסחרית לא מולאו, מה שהוביל להשלכות כספיות קשות על בארות יצחק.


האגודה השיתופית טוענת כי "כט טכנולוגיות ובאטמ הציגו בפני האגודה מצג חלומי של טכנולוגיה חדשנית שתחולל מהפכה בטיפול בעופות ובסילוק הפסולת". עם ציפיות להחזרים מהירים על ההשקעה ורווחים שנתיים ניכרים התאדו במהירות עם מציאות המצב.


לטענתם "היעדר יכולות טכנולוגיות והפרת הסכם הסבו לאגודה נזקים, אובדן הכנסה ופגיעה במוניטין בכ־50 מיליון שקל".


בתגובה, חברת כט טכנולוגיה הגישה תביעה שכנגד והכחישה בתוקף את הטענות וטענה כי התביעה נעדרת בסיס משפטי ועובדתי. לטענתם, האגודה לא עמדה בהסכם ובתשלומים, מה שגרם לעיכובים בפרויקט. הם טוענים כי עמדו בהתחייבויותיהם ופעלו כחוק. עוד אמרו "באטמ תדע להגן ולתבוע כל נזק שייגרם לה בשל כך".


יעילות: 9. מזג שיפוטי: 9.

 
Comments


bottom of page