top of page

בר רפאלי, התייצבה בדיסקרטיות בפני השופט חבקין בדלתיים סגורותהשופט טל חבקין (45) נחשב לאחד השופטים הצעירים במערכת המשפט. הוא מונה לשופט בבית המשפט השלום בתל-אביב (שוקן) כבר בגיל 36 ומכהן מאז 9 שנים.


לאחרונה מונה לכהונת סגן נשיא בית המשפט השלום בתל-אביב. את דרכו המקצועית הוא החל באוניברסיטת תל-אביב שם סיים בהצטיינות תואר ראשון במשפטים. לאחר מכן התמחה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, ולאחר הסמכתו לעו"ד השלים את לימודי התואר השני, גם באוניברסיטת תל-אביב.


במקביל הוא שימש בתור עוזר משפטי בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ולאחר מכן עבד במשרד עו"ד יגאל ארנון. בשנותיו בתור עו"ד הוא סיים גם לימודי תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת ת"א והשלים בהצטיינות יתירה תואר שני במשפטים באוניברסיטת קולומביה בארה"ב. בשנת 2011 שימש בתור עוזר משפטי בבית המשפט העליון ובשנת 2014 מונה לשופט – כאמור מבין הצעירים בישראל.


השופט חבקין מוערך מאד שכן טרם תפקידו השיפוטי הוא עבד במספר תחומים שונים: גם בתחום הציבורי בתור עוזר משפטי, גם בתחום הפרטי בתור עו"ד וגם באקדמיה – בה שימש בתור מרצה ואף חיבר ספר בנושא הערעור האזרחי (יחד עם פרופ' חמי בן נון). הגיוון המקצועי שלו בא לידי ביטוי במגוון הנושאים עליהם הוא חולש – בין הבנת המערכת השיפוטית ובין סדרי הדין וניהול האולם באופן מיטבי.


כך למשל, הוא פסק בתביעה רגישה ומורכבת במסגרתה קיבל את תביעת רשות מקרקעי ישראל, שטענה כי חברת שפיר הקימה שלא כדין מפעל על קרקע בבעלות המדינה בבני ברק. בפסיקתו הוא דחה את טענת שפיר לפיה הסתמכה על מצגים של עיריית בני ברק כאילו היא בעלת הקרקע, ואף הנפיקה לחברה היתר בנייה להקמת המפעל. בפסק הדין הוא הדגיש כי "הדין בסוגיה זו עם רמ"י".


וכי "כל תוצאה שונה, תעניק לשפיר את מבוקשה: המשך החזקת מקרקעי הציבור בלי שהונחה תשתית כלשהי לכך שהם נמסרו לשפיר כדין". השופט חבקין הוסיף גם כי שפיר היא חברה הנחזית להיות בעלת חוסן כלכלי, וגם אם תתקבל תביעה כספית שהגישה רמ"י נגד החברה בגין השימוש בקרקע האינטרס הציבורי ייפגע. "את האינטרס הציבורי הטמון בהגנה על שלטון החוק, לא ניתן לכמת בשווה כסף ולהכניסו למשוואה כלכלית", קבע השופט חבקין.


"לכן הוא לא ניתן לריפוי באמצעות סעד כספי. התוצאה תהייה שבמקום שהקרקע תוקצה באופן שיווני ובהתאם לכללי מנהל ציבורי, יעלה בידי שפיר לעקוף כללים אלו בדרך של מתן גושפנקא של בית המשפט למצב הבלתי חוקי שנוצר, ולהמשיך להשתמש במקרקעי ציבור תוך הפרת הדין. הדבר עלול ליצור תמריץ להתנהלות אסטרטגית מצד גורמים פרטיים בנסיבות דומות".


בנוסף, בר רפאלי, הדוגמנית הנודעת, התייצבה בדיסקרטיות, כשהיא עומדת בפני השופט חבקין. ההליכים התנהלו בדלתיים סגורות, והותירו אנשים מסוקרנים לגבי מהות העניין המשפטי. למרות שהפרטים עדיין מועטים, הסקרנות סביב ההליכים רק גוברת.


Comments


bottom of page