top of page

פרוטקשן בדרום: סחטו באיומים בעלים של מתחם נופש בניצניםפרקליטות המדינה הגישה כתב אישום לשופט (בצילום) יואל עדן מבית המשפט המחוזי בבאר שבע - נגד דיאב אבו דייה (48) ממסעודין אלעזמה, יובל שרון (48) מקדרון, לואי הניה (39) מתל שבע, סאמר אבו דייה (22), תאמר אבו דייה (23) ונאדר אבו דייה (20) מסעודין אלעזאמה. לאחר סכסוך עסקי סחטו באיומים חלק מבעלי מתחם הנופש באגם ניצנים.


השופט עדן נחשב לשופט קשוח ואמיץ המטיל עונשים חמורים, אך סנגורים מציינים כי ידע גם להקל בענישה כשהנסיבות הצדיקו זאת. בשנים האחרונות ניהל ביד רמה את משפטיהם של עבריינים רבים ושלח אותם למאסר בפועל, ולא נרתע מפני איומים.


מכתב האישום שהגיש עו"ד ציון קינן מפרקליטות מחוז דרום (פלילי) עולה כי שרון הינו בעלים של חברת אחזקות, אשר חתם עם בעליה של חברה ק. על הסכם שיתוף פעולה להקמה וניהול של מתחם באגם ניצנים.


במהלך חודש מרץ 2023, נתגלעה מחלוקת בין השותפים, שבסיומה סיכמו הצדדים לסיכום בעל פה, כי חברת ק. תמשיך להשקיע כספים, אך תפסיק לשלם את תשלומי החוזה המקורי ובסיום הקמת המתחם יערכו הצדדים התחשבנות. המתחם פעם החל מחודש יולי 2023 למשך כשלושה חודשים והכנסותיו נאמדו בכ  4.6 מיליון ₪. על אף הסיכום בין הצדדים, במהלך תקופת הפעילות שלח שרון לחברת ק. מכתב התראה כי הם מפרים את החוזה ביניהם ודרש מהם לשלם לאלתר סכום של 550,400 ₪. בסמוך לאחר שליחת המכתב שוחח שרון עם דיאב סיפר לו על המחלוקת וביקש את עזרתו.

 

מספר ימים אחרי לאחר שליחת המכתב, החליף שרון את המנעולים במתחם אז, הגיעו שלושת המתלוננים, בעלי חברת ק., למקום עם חבריהם ובין הצדדים התפתח עימות מילולי שבסופו נותרו שניים מהמתלוננים ללון במתחם. בהמשך אותו הלילה, ביקש שרון מדיאב כי יגיעו על מנת להוציאם בכוח מהמתחם. בשעות הבוקר המוקדמות הגיע דיאב למתחם עם בניו סאמר תאמר ונאדר, הערו את המתלוננים משנתם והורה להם לצאת מהמתחם תוך שהוא מבהיר להם שעל מנת שיוכלו להיכנס בחזרה למתחם עליהם לשלשם לשרון את ה 550,000 ₪ שהם חייבים לו. בנוסף, ציין דיאב, כי הוא משוחרר מתיק של סחיטה באיומים וכי מעכשיו הוא שומר על המקום והם חייבים לו 25,000 ₪. במהלך האירוע הקיפו דיאב ובניו את המתלוננים וליוו אותם באופן צמוד ומאיים מחוץ למתחם. עקב איומים של דיאב והתנהגות ילדיו יצאו המתלוננים מהמקום. יום למחרת חזרו שני המתלוננים למקום וביקשו להיכנס למתחם, אז יצא הניה אחז באחד מהם ואמר לו לעוף מהמקום.

החל מהמועד בו הועזבו המתלוננים את המתחם נותרו הנאשמים במתחם ומנעו מהם את כניסתם לאור האמור נגרם למתלוננים נזק של כ 150,000 ₪ בשל אבדן הכנסות, תשלומי דמי ביטול ונזק לסחורה קיימת.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציין עו"ד קינן כי: " המשיבים במעשיהם אלו, הוכיחו כי הינם מסוכנים לציבור, ועל בית המשפט הנכבד להעביר מסר נהיר וחד משמעי כי בעבירות מעין אלו, כשהמסוכנות הטבועה בהן גבוהה לאין שיעור, אין חלופה שיהא בה כדי לאיין את מסוכנותם של המשיבים."

לדיאב יוחסו עבירות של סחיטה באיומים והפרת הוראה חוקית לאחר שהפר את תנאי מעצר הבית שהוטלו עליו בתיק אחר המתנהל נגדו בגין סחיטה ואיומים; לשרון יוחסה עבירת סחיטה באיומים ולהניה, סאמר, תאמר ונאדר יוחסה עבירה של סיוע לסחיטה באיומים.

Comments


bottom of page