top of page

ביהמ"ש קבע: עובד זר ישלם מזונות 1650 שקלים כל חודש - עד גיל 18תיקי מזונות ילדים הם לרוב מורכבים וטעונים רגשית, שכן הם כרוכים בקביעת ההתחייבויות הכספיות של ההורים כלפי ילדיהם. בתיק שהתנהל לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, אם הגישה תביעה למזונות ילדים נגד אב בנם המשותף, בבקשה לסיוע כלכלי ואחריות משותפת. על הצדדים לא חל הדין האישי שכן הם אינם יהודיים (עובדים זרים שאינם אזרחים).


האם התובעת הגישה לבית המשפט לענייני משפחה תביעה למזונות נגד האב, בעקבות סיום הקשר ביניהם. בנם המשותף נולד בשנת 2021, ובינואר 2023 הגישה האם תביעה למזונות של 6,600 שקלים לכל חודש. הצדדים הגיעו להסכמה לגבי זמני שהות הילד, כאשר לאב משמורת יום בשבוע וסופי שבוע לסירוגין, בהיקף של כ-20% מזמנו של הילד. הסכם זה קיבל תוקף של השופט יהורם שקד.


האם טענה כי מפאת גילו של הילד חלה על האב חובה מוחלטת לספק תמיכה כלכלית. היא טענה כי יש לחלק את דמי השכירות החודשיים שלה בסך 3,100 שקל עבור דירת שני חדרים, כאשר חלקו של האב 30%. בנוסף, היא ביקשה תוספת של 1,500 ₪ לחודש כדמי טיפול בשל נטל הטיפול בילד הנופל בעיקר על כתפיה.


מנגד טען האב כי הכנסותיהם שוות, כאשר הוא משתכר בכ-9,000 ₪ לחודש כטבח, ואילו האם ב-10,000 ₪ לחודש. כמו כן, טען כי הוצאותיו החודשיות של הילד עומדות על 2,000 ש"ח, ובהתחשב ביחס ההכנסה והסדרי המגורים, האב צריך לשאת במקסימום של 650 ש"ח לחודש.


לאחר שעיין היטב בטענות הצדדים, קבע השופט שקד. שהאב יחויב בתשלום של 1,650 שקל לחודש כמזונות לילד עד לגיל 18 שנים או עד לסיום לימודי כיתה י"ב לפי המאוחר.


השופט הדגיש את האחריות השוטפת של ההורות, ללא קשר לגילו של הילד. הטיפול בילד כרוך במתן תמיכה, השגחה והשקעת זמן ומאמץ, שכן ילדים מסתמכים על הוריהם לצרכים שונים, לרבות שירותי בריאות, תחבורה, פעילויות חברתיות וארוחות. השופט שקד ראה שזה הוגן וצודק לחייב את ההורה שאינו משמורן לשאת בעלויות גידול הילד, לא רק במהלך שנותיו הראשונות אלא לאורך כל גידולו.


פסיקת בית המשפט לענייני משפחה בתיק מזונות הילדים הדגישה את החשיבות של אחריות משותפת ותרומות כספיות לגידול ילד. בהחלטת השופט שקד הודגש כי חובות ההורות להמשיך ולמלא את חובותיהם לתמיכה וטיפול בילדיהם. פסק הדין משמש תזכורת למחויבות המתמשכת הנדרשת משני ההורים, ללא קשר למצב היחסים של ההורים או לנסיבות האישיות.


בסופו של דבר, טובת הילד ורווחתו צריכים להישאר במוקד ולהבטיח סביבה יציבה ותומכת לצמיחתו ולהתפתחותו. נוכח התוצאה קבע השופט שקד כי אינו מחייב בהוצאות.


Comments


bottom of page