top of page

המפקח קבע: שימוש ברכוש משותף בבניין מצריך הסכמה של כל בעלי הדירותסכסוך שהתנהל לאחרונה בין שכנים המתגוררים בבית משותף ברחוב רשיש חדוה בפתח תקווה, פסק המפקח על רישום המקרקעין, מאיר פורת, לטובת בני זוג שרכשו לאחרונה דירה בקומה הראשונה. התובעים ביקשו לבנות סוכה בחצר, שבעבר שימשה אך ורק את השכן המתגורר בקומת הקרקע. הנתבעים טענו כי השימוש הבלעדי בחצר מבוסס על הסכם ותיק בין בעלי הדירות. אולם המפקח מצא כי אין ראיות ברורות להסכם כזה והורה לבעלי הקרקע לאפשר שימוש סביר בחצר לכל השכנים.


התובעים, בני זוג שרכשו לאחרונה דירה בקומה הראשונה בבית משותף, הגישו תביעה נגד שכניהם בקומת הקרקע. הם דרשו את זכות השימוש בחצר, בטענה שאין הסכם מפורש המגביל את השימוש בה. מנגד טענו הנתבעים כי השימוש הבלעדי בחצר סוכם על ידי בעלי דירות במהלך 50 השנים האחרונות. הם טענו כי השכנים החדשים היו מודעים להסדר זה כאשר רכשו את דירתם.


המפקח על רישום מקרקעין מאיר פורת, קיבל את התביעה ובחן היטב את הראיות שהוצגו על ידי שני הצדדים. לאחר ששקל את הטיעונים, פסק לטובת התובעים. המפקח קבע כי הנתבעים לא הביאו ראיות מספקות המעידות על קיומו של הסכם הסכמה מפורשת לשימוש בלעדי בחצר. עוד קבע המפקח, כי בהיעדר הסכם שיתוף בכתב, ניתן לקבל רשות. מתן זכות לשימוש ייחודי ברכוש משותף לא טעונה מסמך בכתב ומספיקה הסכמה בעל פה. אך זו צריכה להיות ברורה ומפורשת ושל כל בעלי הדירות.


היעדר התנגדות או הסכמה אינם מספיקים כדי להעניק רשות לשימוש בלעדי. גם אם ניתנה הסכמה בעבר, לרבות בשתיקה, ניתן לבטלה בכל עת. לפיכך, הונחו הנתבעים להפסיק את הניצול הייחודי שלהם בחצר ולאפשר לשכניהם גישה חופשית אליה. לתובעים ניתנה רשות להקים סוכה בחצר, בתנאי שלא תחסום את חלון הראווה של דירת הנתבעים.


(צילום: יחצ דוברות)

 

Comments


bottom of page