top of page

ביהמ"ש: עו"ד ניסה להשתלט ולגזול דירת לקוח ערירי - וחויב לשלם חצי מיליון שקל


עו"ד יוסף מאור ואשתו נמצאו אשמים בניסיון להשתלט על דירה השייכת ללקוחו המנוח בתל אביב. פסק דין שפסק לאחרונה בית משפט השלום בבת ים, קבע כי מאור ניצל לקוח ערירי אשר סבל מאירוע מוחי, כדי לרכוש את הנכס שלא כדין.


עו"ד יוסף מאור, יחד עם אשתו, השתלטו על דירה השייכת ללקוח שלו, אדם שלקה באירוע מוחי ועבר לאחר מכן לבית אבות בו נפטר בשנת 2017. בני הזוג טענו כי רכשו את הדירה מאת נפטר באמצעות הסכם הלוואה, אותו הציגו כראיה במהלך המשפט. עם זאת, בית המשפט מצא את טענותיהם כבלתי מבוססות.


השופט הבכיר יגאל נמרודי, קבע כי עו"ד מאור ניצל את חולשת הלקוח. עקב כך, חייב בית המשפט את בני הזוג לפנות את הדירה ולשלם פיצויים בסך כחצי מיליון שקל לעיזבון המנוח. בנוסף, הם קיבלו הוראה לכסות הוצאות ואגרות בסך 50,000 שקלים. יש לציין כי בשל עבירות משמעת קודמות, גם עו"ד מאור הושעה מלשכת עורכי הדין עד מרץ 2024, והשופט המליץ לבדוק קיום עבירות פליליות.


השופט נמרודי ביסס את פסק הדין על מספר גורמים מרכזיים. ראשית, העדר הסכם מכר העלה ספקות לגבי חוקיות העסקה הנטענת. הזכויות בדירה נותרו רשומות על שם המנוח, ולא הובאו ראיות המוכיחות כי שולמה תמורה. יתרה מזאת, התמורה הנטענת של 370 אלף שקל אינה סבירה ביחס לשוויין הריאלי של שתי דירות ב-2012 - 1.55 מיליון שקל לדירה בתל אביב ו-830 אלף שקל בבני ברק. השופט הורה לבטל את הערת האזהרה לאחר שקבע כי גם ההלוואה לא התקיימה.


החלטת השופט הייתה תלויה בהיעדר הסכם מכר רשמי, אי העברת זכויות הבעלות והתמורה הנמוכה באופן בלתי סביר. מקרה זה מדגיש את הצורך בשקיפות והקפדה על הליכים משפטיים בעת עיסוק בעסקאות רכוש, במיוחד במקרים שבהם מעורבים אנשים פגיעים.


עו"ד מאור הגיש ערעור על פסק הדין באמצעות בא כוחו, אביחי ורדי. הערעור כולל חוזה מכר שנחתם לכאורה על ידי המנוח, הקובע כי העסקה הייתה בהסכמה. עו"ד אביחי ורדי, מסר: "הוגש ערעור הכולל חוזה מכר עם חתימת המנוח. העסקה בוצעה מרצונו החופשי. תוך שמרשי פעל רבות לשחרר אותו מחובותיו. נמתין להכרעת בית המשפט המחוזי".


פסק הדין של השופט נמרודי נגד עו"ד יוסף מאור ורעייתו אילנה - מדגיש את חומרת מעשיהם ואת חשיבות ההגנה על אנשים פגיעים.

Comments


bottom of page