top of page

מוצאים אור בחושך: "לנוכח הנסיבות המצערות, החוב נמחק בספרי הבנק והחשבון ייסגר"


בתקופות של קושי וטרגדיה, לעתים קשה למצוא נחמה או לשמוע חדשות טובות. עם זאת, בתוך החושך, ישנם סיפורים המחזירים לנו את האמונה באנושות.


סיפור אחד כזה עוסק בבנק הפועלים, ומעשה החסד שלהם כלפי משפחתו האבלה של אלכסנדר סמוילוב ובת זוגו, שאיבדו את חייהם באופן טרגי בשבת השחורה. במחווה יוצאת דופן של תמיכה, החליט הבנק באישור המנכ"ל דב קוטלר, למחוק הלוואה של סמוילוב, והעניק להם מתנה קטנה בשעה הקשה שלהם מ- 7 באוקטובר.


אובדן של אדם אהוב הוא חוויה הרסנית, ואי אפשר לתאר את הכאב כאשר חייהם של היקרים לנו נלקחים בפתאומיות ולא בצדק. אלכסנדר סמוילוב ובת זוגו היו קורבנות של רצח מתועב, ע"י ארגון הטרור חמאס, והותירו את הוריהם אבלים ועמוסים בצער בלתי נתפס. בנוסף לסערת הרגשות שלהם, העומס הכספי הוסיף לנטל.


עו"ד מירב לוי, לקחה על עצמה לייצג את הוריו של אלכסנדר סמוילוב. מתוך הכרה במצוקה הכלכלית איתה מתמודדים ההורים האבלים, ופנתה לבנק הפועלים בבקשה למחוק חוב בסך 180,000 ₪. היא הדגישה כי הלוואה זו הפכה לסיוט חוזר עבור המשפחה, והבנק הקל על סבלם באמצעות מחיקת החוב.


תפנית מפתיעה, הפגין בנק הפועלים ברגישות ואמפתיה כלפי המשפחה האבלה. בנסיבות החריגות, קיבל הבנק את ההחלטה למחוק את החוב כולו. מעשה חסד זה הוכיח את מחויבותו של הבנק לתמוך בלקוחותיהם בזמנים קשים, מעבר לשירותים הבנקאיים הרגילים שלהם.


בכך ששחרר הבנק את המשפחה האבלה מהנטל הכלכלי, הבנק סיפק להם מתנה קטנה של תקווה בתוך צערם הנורא.


המעשה האצילי משמש השראה לאחרים. הוא מדגיש את כוחם של החסד והחמלה, ומזכיר לנו שגם בימים האפלים ביותר, תמיד יש מקום למעשים טובים. מחויבותו של הבנק לאחריות חברתית מהווה דוגמה למוסדות ויחידים אחרים.


תגובת הבנק: "לנוכח הנסיבות המצערות, החוב נמחק בספרי הבנק והחשבון ייסגר".


Comments


bottom of page