top of page

רופאה ישראלית הוכרה כאם של הילד הביולוגי של בת זוגה// עו"ד שגית ארגמן הוט


פסק דין פורץ דרך ניתן לישראלית ובת זוגה הזרה - צו הורי לילדם, למרות התנגדות ראשונית של היועמ"ש. השופטת, שניהלה את התיק, פרסמה לאחרונה החלטה המתירה את מתן צו ההורות לאם שאינה ביולוגית.


שתי הנשים, שתיהן רופאות בתחומים מיוחדים, הפכו לאמהות לילד שנולד בשנת 2021. האם הביולוגית היא אזרחית זרה, בעוד בת זוגה ישראלית. בנות הזוג החליטו להרחיב את משפחתם ופנו במשותף לבנק הזרע, תוך רכישת מנות מתורם אנונימי. בעקבות ההזרעה נכנסה האזרחית הזרה להריון, מה שהוביל להולדת ילדם.


לפני הלידה עתרו בנות הזוג לבית המשפט, בבקשה להכיר בהן כאמהות של הילד וביקשו צו הורות לאם הישראלית. עם זאת, היועמ"ש התעקשה להמתין עד לשנה האחרונה של ההליך המדורג על מנת לתת את צו ההורות לאם הלא ביולוגית.


השופטת לקחה בחשבון את מערכת היחסים הארוכה והיציבה בין שתי הנשים ואת טובת הילד. מתוך הכרה בנסיבות החריגות של המקרה, השופטת קבעה כי על היועמ"ש להגיב לנסיבות הספציפיות. בנוסף, בית המשפט ראה לנכון שיינתן לאם הישראלית את צו ההורות.


פסק דין זה מהווה אבן דרך משמעותית בהכרה בזכויות ההורות לנשים. למרות המלצת הצוות המקצועי במשרד הרווחה, הרואה בדרך כלל באזרחות ישראלית תנאי מרכזי לאמהות המבקשות צווים מהורים, בית המשפט בחן לעומק את המקרה לגופו. החלטת השופטת הדגישה את החשיבות בקשר הזוגי ובטובת הילד בקביעת זכויות ההורים.


הבקשה לצו ההורות הוגשה על ידי עו"ד שגית ארגמן הוט - בשם שתי האמהות. רצונם להרחיב את התא המשפחתי שלהם הוביל אותם לחפש הכרה משפטית בתפקידיהם כהורים. עם פסק דין זה, לאם הישראלית יש כיום מעמד מוכר משפטי כהורה של הילד, המאשר את מבנה המשפחה ומעניק יציבות לעתידו של הילד.

Kommentare


bottom of page