top of page

מכון בגין: בית המשפט הצבאי המיוחד לשיפוט פשעים נגד העם היהודי

מאת: מגזין בית המשפט

לקראת ועדת הכנסת שתערך בשבוע הבא (ב) בדבר "היערכות לחקיקה בעניין העמדתם לדין של מחבלי החמאס" פורסם באתר הכנסת נייר עמדה מטעם מכון בגין למשפט וציונות בעניין הצעת חוק בית המשפט הצבאי המיוחד לשיפוט פשעים נגד העם היהודי, אזרחי ישראל והאנושות התשפ״ד-2023.

עורכי המסמך הם ד"ר חגי ויניצקי, ראש המכון, פרופ' טליה איינהורן, ד"ר הראל ארנון, פרופ' יוג'ין קנטורוביץ, ד"ר שאול שארף, עו"ד אברהם ישי, ועו"ד רון סופר.

לפי עורכי המסמך, כבר עתה ניתן להעמיד לדין את רוצחי החמאס ועוזריהם, בהתאם לסמכויות שנמסרו לבית המשפט הצבאי בתקנות שעת חירום, אולם לצורך שפיטת מספר כל כך גדול של רוצחים יש ליצור מספר התאמות בחקיקה.


bottom of page