top of page

ביצע עבירות מין בקטינה - וקיבל רק שלוש שנות מאסר

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה שלוש שנות מאסר ו 30,000 ₪ פיצויים על יוסף פיקדו לאחר שביצע מעשים מגונים בקטינה בבריכה הציבורית


מאת: מגזין בית המשפט


מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז דרום (פלילי) עולה כי לפני כשנה עת היה פיקדו בבריכה ציבורית הוא פנה לקטינה (14) ששהתה במקום ושאל אותה לשעה. יום למחרת ניגש פיקדו בשנית לאותה הקטינה ובמהלך שיחה עמה הורה לה לגעת באיבר מינו וכן נגע בישבנה, בעקבות מעשיו מרפקה נגע בו. בתגובה יצאה הקטינה מהבריכה והלכה למלתחות הנשים. אז פיקדו עקב אחרי הקטינה למלתחות, הורה לה להיכנס לאחד התאים נעל אחריהם, כלא את הקטינה, חשף את איבר מינו וביקש ממנה לגעת בו, בתגובה הקטינה הזיזה את ראשה ועצמה את עיניה. בנוסף, בניגוד לרצונה מנסה פיקדו לנשק את הקטינה. בשלב מסוים ציינה הקטינה כי אמה קוראת לה וברחה מהמקום.

לאור האמור הרשיע שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע יואל עדן את פיקדו בביצוע שתי עבירות של מעשה מגונה וכליאת שווא.

במסגרת הטיעונים לעונש ציינה עו"ד ליאת לוי – סיגל מפרקליטות מחוז דרום שניהלה את התיק כי המקרה המדובר הפגיעה בערכים המוגנים הינה חמורה ומשמעותית שכן מדובר בקטינה אקראית שכמו כל ילד בחופש הגדול רצתה ללכת לבריכה.

במסגרת גזר הדין קבע השופט עדן כי: "הנסיבות בשל ביצוע העבירות כמפורט בכתב האישום ובהכרעת הדין, חמורות. המעשים מבוצעים במקום ציבורי אליו הגיעה הקטינה ואשר אמור להיות מוגן.

בעבירות מין בכלל ובעבירות אלו כלפי קטינים בפרט, גלומה חומרה רבה, ויש בהן כדי גרימת נזק רב, נפשי ומתמשך, לנפגעים ולנפגעות. יש בעבירות אלו כדי פגיעה באוטונומיה הבסיסית של כל אדם על גופו, תוצאתן פעמים רבות צלקות המלוות את הנפגעים תקופות ארוכות, ומשפיעות על מהלך חייהם.

אלו מחייבים כי תינתן לקטינים ההגנה המתאימה, ובהליך המשפטי הגנה זו מעלה את הצורך בענישה מחמירה.

חומרה יתירה יש בביצוע עבירות מין כלפי קטינים, פגיעותם, וניצול פערי הכוחות של בגירים המבצעים עבירות מין כלפיהם, מחייבים ענישה אשר במסגרתה יובאו שיקולי גמול והרתעה, ויובא הצורך להגן עליהם מפני מבצעי עבירות אלו." בית המשפט גזר על פיקדו 36 חודשי מאסר, מאסר על תנאי וכן פיצויים בגובה 30,000 ₪ למתלוננת.

Comments


bottom of page