top of page

25 מיליון שקל: אלו רכבי היוקרה שרשות המסים החרימה בנצרת ויפיע


רשות המסים, שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב, פעלו הלילה באזור נצרת ויפיע לאיתור סרבני מס שהם גם יעדי משטרה, אשר צברו חובות בהרשאה למשרד המע"מ האזורי בנוף הגליל ומשרד מס הכנסה בנצרת. במסגרת הפעילות עוקלו ונגררו למחסן 12 רכבים, חלקם רכבי יוקרה.


הרכבים עוקלו בגין חובות בסכום מצטבר של כ-25 מיליון שקל. בפעילות השתתפו היחידה הצפונית לאכיפת הגבייה ברשות המסים (הוצל"פ חיפה), עובדי מע"מ נוף הגליל, שוטרים מתחנת נצרת במחוז צפון ולוחמי מג"ב.


על הכוונת של רשות המסים:

הפעילות נערכה כחלק ממבצע מע"מ ארצי, במסגרתו נערכו פעולות ביקורת, אכיפה וגבייה ברחבי הארץ.

מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' (בצילום) אמר כי, רשות המסים תמשיך במאבק הנחוש נגד פעילות בלתי חוקית לרבות פעילות בתחום הפלילי, כלכלי, ועוד שמתבצעת תוך זלזול בשלטון החוק ובעלת השפעה שלילית על החברה הנורמטיבית שומרת החוק.


Comments


bottom of page