top of page

הרכוש שלכם נפגע במתקפת טילים? 11 שנים אחרי - תביעת מס רכוש לא הסתיימה


מגזין בית המשפט

חברה שבבעלותה בניין שנפגע מטיל ב-2012 ביקשה פיצוי ממס רכוש. אלא שהשנה, החלטת ועדת הערר, שקיבלה בתחילה חלק מתביעת החברה, נפסלה בשל התנהלות מומחה. לפיכך, התיק הוחזר לוועדה להמשך בדיקה ובחינה.


בנובמבר 2012 פגע טיל בבניין מגורים ומסחר באשדוד בבעלות ר.מ.פ.א, וגרם נזק משמעותי לרבות סדקים בקירות, נזק לחיפוי החיצוני ונזקי מתכת ואלומיניום. לאחר מכן הגישה החברה תביעה לפיצויי מס רכוש בסך 7 מיליון שקל. עם זאת, בשנת 2015 זכתה החברה ב-307 אלף שקל בלבד.


החברה בחרה לערער על ההחלטה, מה שהוביל להליך ערעור ארוך. לבסוף, בשנת 2022 פרסמה ועדת הערר פסק דין, שקבעה כי סכום הפיצוי יעמוד על כחצי מיליון שקל עם תוספת של 20 אלף שקל להוצאות המדינה. מחוסר שביעות רצון מפסיקה זו, הגישו גם החברה והמדינה ערעורים נוספים.


בינואר השנה קיבלה השופטת יעל ייטב מבית המשפט המחוזי בבאר שבע את ערעור החברה תוך דחיית חוות דעתו של המומחה בשל התנהגות בלתי הולמת, בעיקר בעניין נזקי האלומיניום. השופטת הורתה על מינוי מומחה חדש והחזיר את התיק לבדיקה נוספת בוועדה.


השופטת ציינה כי הוועדה התעלמה מהעובדה שהמהנדס שמינה בית המשפט התעלם מחוות דעת המומחים של החברה, למרות שנפגש עמם. המומחה טען כי כל מסגרות האלומיניום בבניין זקוקות להחלפה עקב שינוי צבע או דהייה במהלך השנים.


פסק הדין הדגיש כי כאשר מומחה נחשף לחוות דעתו של צד אחד בלבד, הדבר משול לפסק דין המתעלם מטענות צד אחד. במקרה זה, ההתעלמות מחוות דעת המומחה של החברה היוותה פגם חמור. בנוסף, אי תיעודו של המומחה לתעד התייעצויות עם מומחים אחרים תרם לפסילתם.


תיק פיצויי מס רכוש בגין הבניין שנפגע בטילים קיבל תפנית מחודשת מאחר והחלטת ועדת הערר בוטלה בשל התנהלותו הפסולה של המומחה.

Comments


bottom of page