top of page

פוליטיקה ומשפט: עיכוב מינוי הנשיאים והנשיאות; "הסיבה פוליטית ולא קשורה להתנהלות של בתי המשפט"


בעוד מספר שבועות מסיימת השופטת רויטל יפה כץ נשיאת בית המשפט המחוזי בבאר־שבע את תפקידה, ועדיין לא מונתה ועדת איתור שתבחר לה מחליפה. גורמים משפטיים טוענים לגרירת רגליים אך מסביבת שר המשפטים נמסר שתקום ועדה שתמליץ על מינוי.


מאת: מגזין בית המשפט

במקביל לאי כינוס הוועדה לבחירת שופטים, ועיכוב במינוי שופטים חדשים למערכת המשפט, בראשון בספטמבר יצטרף חלל נוסף במערכת – אי מינוי מחליפה לנשיאת בית המשפט המחוזי בבאר־שבע, השופטת רויטל כץ שפורשת בעוד חודש. עיכוב המינוי החדש אינו קשור לכינוס הוועדה לבחירת שופטים ולכן תמוה העיכוב בעניינו.


לפי הנוהל, נשיאי בית משפט המחוזי והשלום מתמנים בידי שר המשפטים בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון. הם מכהנים במשך שבע שנים, ללא אפשרות למינוי לתקופת כהונה נוספת באותו התפקיד. תפקידה של ועדת האיתור הוא לבחור מועמדים, לסנן אותם ולהמליץ עליהם בפני השר והנשיאה. בפועל ניתן גם למנות נשיא ללא ועדת איתור, אולם זה פחות מקובל – ועדיף במצב המתוח בישראל.


לפי גורם משפטי מהמערכת “בית משפט צריך לפעול לפי תוכנית עבודה. נוצר מצב בלתי אפשרי, אנחנו עוד רגע באוגוסט, ועדיין לא יודעים מי יהיה הנשיא באחד בספטמבר. בשביל למנות נשיא לא צריך את הוועדה לבחירת שופטים, אלא הסכמה של אסתר חיות עם שר המשפטים לוין. בינתיים, בית המשפט נתון בוואקום טוטאלי, המערכת משותקת. אין מינויים וכולם מתוסכלים”. בנוסף, גורם אחר מציין כי "ראוי לשמור על כהונת של נשיאה, ולא נשיא – כך למשל, השופטת פאני גילת כהן, ראויה להתמנות לנשיאות בית המשפט". השופטת בדימוס שרה חביב הוסיפה וטוענת כי: “הוועדה לא התכנסה מאחר וככל הנראה שר המשפטים לא מעוניין למנות נשיא. להערכתי, הסיבה פוליטית ולא קשורה להתנהלות של בתי המשפט פנימה, אלא להתנהלות של הדרג המבצע". בתוך כך יש הטוענים שהעיכוב נגרם בשל סמיכות לפרישת הנשיאה אסתר חיות בחודש אוקטובר, כך שאם שר המשפטים יבחר שלא לכנס ועדת איתור, הוא זה שיוכל לקבוע את זהות הנשיא הבא ללא צורך בהסכמת הנשיאה הנוכחית.


גורמים בסביבתו של שר המשפטים נמסר כי הוא פועל להקים ועדה שתמליץ על מינוי. מהרשות השופטת נמסר כי הנושא נמצא על סדר היום בפגישות העבודה של השר ושל הנשיאה חיות.

Comments


bottom of page