top of page

כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס – פרופ' ניל הנדל


מאת: מגזין בית המשפט, ינואר 2023

כבוד השופט הנדל היה בתחילת דרכו עו"ד בניו־יורק. מיד עם עלייתו ארצה בשנת 1983 הוא החל לעבוד בפרקליטות מחוז דרום. מספר שנים לאחר מכן מונה לשופט בבית המשפט השלום בבאר שבע ולאחר 5 שנים בלבד מונה לרשם, ולאחר מכן לשופט, בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לאחר כעשור בתפקיד זה הוא מונה לסגן נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

חריצותו וכושר שיפוטו הובילו לבחירתו בשנת 2009 לשופט בית המשפט העליון. בשנים אלו כיהן גם בתור יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־23, ובשנת 2021 שימש בתור משנה לנשיאת בית המשפט העליון. השופט הנדל פרש באפריל בשנה האחרונה ובכך סיכם את תפקידו השיפוטי עם למעלה מ-28 שנות שיפוט, מהן 12 שנות כהונה בבית המשפט העליון. כיום כבוד השופט כחבר סגל בבית הספר למשפטים של המכללה האקדמית ספיר.

Comments


bottom of page