top of page

הסכם פשרה: עזבונו של צביקה פיק יפרע את חוב המיליונים לבנק מזרחי


אושר הסכם פשרה על ידי הרשם שרון קרן מבית המשפט בתל אביב, המתווה את פירעון החוב שחב עיזבונו של הזמר והמלחין המנוח, צביקה פיק לבנק המזרחי. על פי ההסכם, העיזבון, יחד עם חברת פיק מיוזיק, ישלמו ביחד סך של 1.3 מיליון שקל לצורך הסדרת החוב. תשלום משמעותי זה מעיד על מחויבותו של העיזבון לפתרון התחייבויותיו הכספיות של היוצר פיק.


כדי להקל על תהליך הפירעון, הוחלט על מכירת דירת היוקרה של פיק בתל אביב. כספי המכירה ינוצלו לפירעון המשכנתא בהיקף של 2 מיליון שקל. צעד פרואקטיבי זה מבטיח שהעיזבון יוכל לטפל ביעילות בהתחייבויותיו הפיננסיות. הסכם הפשרה מהווה אבן דרך חשובה במאמצי העיזבון בעמידה בהתחייבויותיה, העיזבון וחברת פיק מיוזיק מקיימים את מורשתו של האמן המנוח ושומרים על שלמות ענייניהם העסקיים.

אישורו של הרשם קרן להסכם מדגיש את ההיבטים המשפטיים והפרוצדורליים של תוכנית החזר החוב. אישור זה מספק ביטחון לכל הצדדים המעורבים, ומבטיח פתרון הוגן.


צביקה פיק, דמות איקונית בתעשיית המוזיקה, הותיר חותם בל יימחה על המוזיקה הישראלית בכשרונו ובלחניו יוצאי הדופן. עם זאת, כמקובל אצל אמנים בולטים, ניהול העניינים הפיננסיים עלול להפוך למורכב לאחר לכתם. מחויבות העיזבון ליישוב חובותיו משקפת גישה אחראית לטיפול בענייניו הכספיים של צביקה פיק. ההחלטה למכור את דירת פיק תל אביב לא רק מבטיחה את החזר המשכנתא אלא גם מקלה על העומס הכלכלי על העיזבון. המהלך האסטרטגי נועד להשיג פתרון בזמן ויעיל, ולמנוע קשיים פיננסיים אפשריים.


הליך פירעון חובות העיזבון צפוי להסתיים בבוא העת, ולאפשר למורשתו של צביקה פיק לעמוד ולחגוג לדורות הבאים. אישור הסכם הפשרה סולל את הדרך לפתרון חיובי, שביעות רצון הנושים והבטחת תוצאה הוגנת לכל הצדדים המעורבים. משפחת פיק סירבה להגיב לכתבה.Comments


bottom of page