top of page

השופט מנחם מזרחי: ח"כ לא יכול לתכנן פעילות פלילית ושהחסינות תגן עליו


בעקבות בקשתה של שרת התחבורה מירי רגב לאסור כל שימוש במסמכים שהמשטרה החרימה מלשכתה לפני כשבועיים עם פתיחת החקירה נגדה, טענה כי "המסמכים מוגנים בחוק החסינות", נשיא בית המשפט השלום מרכז, השופט מנחם מזרחי (בצילום) דחה את טענתה וקבע כי קיים יסוד סביר התומך בחשדות נגדה.


הנשיא מזרחי "לבקשת המשטרה, חתמתי על צווי חיפוש המאפשרים למשטרה לערוך חיפוש בכל משרד התחבורה ולתפוס חומר ראיות רלוונטי שעשוי להיות דרוש במסגרת חקירה פלילית שהיא מנהלת גם כנגד השרה מירי רגב".


עוד אמר השופט כי לאור המסמכים שבפניו, קיים יסוד סביר התומך בחשד כלפי רגב שהיא, יחד עם עוזריה, פעלה במסגרת תפקידה בדרך של מרמה והפרת אמונים הפוגעת בציבור, תוך שימוש לרעה במשרתה ובניגוד עניינים, ותוך ערבוב חמור של מערכת השיקולים וקבלת ההחלטות.


והדגיש בהחלטתו, כי "החברות בכנסת אינה הופכת "לעיר מקלט"  לחברי-כנסת המבצעים עבירות פליליות תוך כדי ביצוע תפקידם כחברי-כנסת. חבר-כנסת אינו רשאי, תוך כדי ביצוע תפקידו כחבר-כנסת, להפר את החוק בריש גלי ובאופן הפגנתי ולטעון  לחסינות עניינית. חבר-כנסת אינו רשאי לתכנן מראש התנהגות פלילית מתוך מחשבה שהחסינות תעמוד לו".


במהלך הפשיטה על משרד התחבורה, אספה המשטרה מעל 50 מעטפות, קלסרים וקופסאות, עם אלפי מסמכים. בין היתר מדובר ביומן הפגישות של רגב מה- 2 בינואר 2023 עד למאי 2024, מסמכים הקשורים לביקוריה של רגב בעיריות, מסמך המכיל את הנחיותיה של רגב, ומסמך עם הכותרת "תיעדוף מקצועי". למרות ניסיונה של רגב למנוע מחוקרים להיכנס ללשכתה במהלך הפשיטה, בטענה שחוק החסינות הפרלמנטרית אוסר עליהם להחרים מסמכים שיש ברשותה. 


מתוך המעטפה הוציא השופט דפדפת ספירלה בצבע סגול-לבן ודפדפת ספירלה צהובה ובהן רישומים בעלי אופי מקצועי, "שמותירים ספק מסוים", ציין השופט כי חלה החסינות והם הוצאו על-ידו והועברו "לקלסר החסינות".


מאז התגלתה השערורייה, שרת התחבורה החליפה הסברים משתנים בכל הזדמנויות. תחילה רגב לא הכחישה את תיעוד של קבצי "הרמזור", אך טענה שפעלה באופן רציני ומקצועי. לאחר מכן, היועץ המשפטי שלה מסר כי היא כלל לא מודעת למסמכים ואמרה שהם מזויפים. בהמשך בריאיון לערוץ 14 השרה אמרה כי השיטה אינה מהווה עדיפות פוליטית. 

Comments


bottom of page