top of page

פס"ד: מאור כהן הגיע להסדר פשרה עם מגדלי אלישע דיור מוגן, יקבל 600 אלף שקלמאור כהן הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה בסכום של למעלה מ- 4 מיליוני שקלים נגד אלישע בע״מ המשמש כדיור מוגן לאוכלוסייה מבוגרת לאחר שלטענתו ביטלה הסכם שלא כדין להפעלת מכון בריאות וספורט בדיור המוגן במתחם מגדלי אלישע בחיפה.


הנהלת "מגדלי אלישע" חתמה על הסכם לתפעול חדר כושר, ג'קוזי, בריכות שחיה, חדרי עיסוי וטיפולים בפרויקט מגורים לגיל הזהב בחיפה עם מאור כהן, אך חזרה בה לאחר מכן. אחרי שנים של התדיינות משפטית החברה של מאור כהן תבעה והיא תפוצה במאות אלפי שקלים.


ההסכם נחתם בפגישה שהתקיימה לפני מספר שנים בין חברת מאור כהן א.ש. שרותי ניהול בע"מ לבין "מגדלי אלישע" בחיפה. בהסכם נכתב כי חברת מאור כהן תפעיל עבור אלישע את מכון הבריאות וחדר החוגים לתקופה של 60 חודשים לפחות.


אולם, עם תחילתה של מגפת הקורונה והטלת ההגבלות על הציבור בעטיה, קיבל מאור כהן הודעה מאלישע בע"מ כי הפעילות בדיור המוגן מושהית כל עוד לא ניתן לפתוח את שעריו לאורחים חיצוניים.


בפברואר 2023 הגישה חברת מאור כהן בע"מ תביעה בעילה של הפרת חוזה בבית משפט המחוזי בחיפה. כהן טען שההסכם היה חוזה מחייב, ואלישע הפרה אותו ללא סיבה מוצדקת. לטענתו הנזקים שהסבו לו הם בסך של 4,254,792 שקל.


מנגד, מגדלי אלישע טענו כי כהן הוא זה שהפר את חוזי ההפעלה ואף הפר הסכם עם חברה נוספת בשם "ט.ז ניהול בע"מ  ונותרה חייבת לאלישע ולחברה הנוספת מאות אלפי שקלים.


בפסק הדין שניתן לאחרונה אמרה השופטת רבקה איזנברג (בצילום) כי "לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל, אם כי כל עוד יצומצם סכום התביעה כפי שיפורט, ניתן להסתפק בערובה בסכום נמוך מהנדרש".


בהמשך ההליך, פנו הצדדים למרכז גישור והודיעו לביהמ"ש כי הם הגיעו להבנות ולאחרונה נתנה השופטת איזנברג תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנערך בין הצדדים.


לפיכך, הנתבעת אלישע בע״מ תשלם למאור כהן א.ש ניהול בע״מ סכום כולל וסופי של 600,000 שקל בתשלומים ובצירוף מע״מ מיום 1.6.24 ואילך. (סכום המע״מ בגין הסכום הנ״ל (102,000 שקל) ישולם ב- 15/6/24. בנוסף, תשלם אלישע 25,000 שקל בצירוף מע״מ הוצאות המשפטיות.


 

 

 

 

 

Comments


bottom of page