top of page

בית המשפט: "אופטיקה הלפרין תפצה עובדת בגין הטרדה מינית ב-235 אלף שקל"בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל תביעה של עובדת נשואה ברשת אופטיקה הלפרין - בגין הטרדה מינית במקום העבודה. השופטת (בצילום) רחל בר"ג הירשברג קבעה כי העובדת זכאית לפיצוי של -.235,268 אלף שקלים.


למרות שהעובדת דיווחה על הטרדה שחוותה, הטיפול בתלונתה לא נעשה כראוי וגרם להטרדה נוספת ולהרעה בתנאי עבודתה. בית הדין האזורי נזף ברשת, כמעסיקתה, על אי מילוי חובותיה בחוק למניעת הטרדה מינית. 


בנוסף, נטען כי הרשת כלל לא מינתה ממונה למניעת הטרדה מינית למלא את תפקידה, התרשלה  ולא הביאה לידיעת עובדיה את האיסור של הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה. בית המשפט קבע כי מדובר בנסיבות מצערות בו הרשת הגנה על הנאשם והתעללה בעובדת וחייבה אותה בתשלום לעובדת בסך מאה אלף שקלים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות והטרדה במקום העבודה.


במהלך הדיון התברר כי בכנס שקיימה אופטיקה הלפרין בתל-אביב שוחחה מנהלת מטעם החברה עם הנאשם, ביחס לתלונות של התובעת. על פי העולה מפרוטוקול קצר המילים של השיחה, הנאשם הכחיש מכל וכל את גרסת התובעת וטען שהיא "קצת לא בסדר בראש". נציגת החברה מצדה סיכמה כי "טוב, מאמינה לך יודעת שאתה עובד מסור ושקט, אעדכן אותך בהמשך איך מתקדמים מפה, כרגע אתה ממשיך כרגיל".


בהמשך הסתבר כי ברור 'עומק' לא נעשה עם התובעת. והנאשם המשיך בעבודתו כרגיל ונהג להגיע לסניף בן יהודה שם עבדה מרבית תקופת עבודתה והוא התחכך בה. למשל, התכופף כדי לאסוף דבר מה ליד עמדת המחשב שעליה עבדה התובעת, מבלי לאפשר לה להתרחק מהעמדה.


לטענתה הדברים הגיעו לידי שיא לקראת סוף משמרת הערב, כאשר היא והנאשם שהו לבד בחנות. אז הנאשם משך אותה אל גופו בניגוד לרצונה – אחז במותניה וחיבק אותה כאשר הוא מנסה להצמיד אותה אל גופו בכוח, וזאת בעת שחלפה ליד כיסא משרדי שעליו ישב.


התובעת מיהרה להתנתק מהנאשם  אולם אז הוא החל לשאול אותה שאלות גסות וחודרניות בעלות אופי מיני: "יש אצלך מה לתפוס?" "מה זה? חזיה או שזה הציצי שלך?" זאת תוך שהוא מתקרב אל התובעת עם ידיים מושטות אל עבר שדיה ושואל אותה "אני יכול לבדוק?".


העובדת שוב ניסתה להיחלץ מהמצב ונכנסה לחדר בדיקות העיניים, אולם הנתבע שב ונצמד אל גופה בניגוד לרצונה של העובדת והיא מיהרה לעזוב את החנות.

 

השופטת רחל בר"ג-הירשברג אמרה כי "מעיון בטעמים שמנתה אופטיקה הלפרין בזימון לשימוע כטעמים המצדיקים לשקול את המשך העסקתה של התובעת אצלה מלמדים שמרביתם לא הוכחו ואינם אמת".


עוד אמרה השופטת "כפי שכבר הראנו לא הובאה ולו בדל ראיה אובייקטיבית לקושי מקצועי כלשהו בתפקודה של התובעת, ההפך הוא הנכון".

.

לנוכח כל אלה רשת אופטיקה הלפרין תשלם לעובדת סכום של 212,268 אלף שקלים בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הכשלים בטיפול ובבירור תלונתה במילוי אחר הוראות החוק למניעת הטרדה מינית ותקנותיה.

 

למרות שהרשת ערערה תחילה על פסק הדין, הם החליטו למשוך את הערעור על סמך ייעוץ והכוונה שקיבלו.Comments


bottom of page