top of page

סחיטה באיומים והלבנות הון במיליוני שקלים: כתב אישום למפעיל בתי הימוריםפרקליטות המדינה הגישה לשופט שמואל מלמד מבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אשר ברכה (64), אשר הקים וניהל 11 בתי הימורים לא חוקיים ברחבי הארץ, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים.


שלושת הנאשמים הנוספים בכתב האישום- סופיאן ג'רשוי (55), ליאורה חייא (63) ועלאא אלמאג'רבה (32) מואשמים בכך שסחטו ואיימו, כל אחד לפי חלקו, על אחד משותפיו העסקיים של ברכה בניהול בתי ההימורים.   

 

בהתאם לכתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד יונתן טל מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי), בין השנים 2024-2016  הקים ברכה וניהל בתי הימורים רבים בפתח תקווה, ראש העין, תל אביב, רמת גן, בני ברק ואילת, בהם התנהלו משחקים, הגרלות והימורים אסורים.


לצורך ניהול בתי ההימורים וארגון המשחקים האסורים, ובמטרה להסתיר את מעורבותו ובעלותו בבתי ההימורים, הפעיל הנאשם מנגנון הסתרה, במסגרתו קשר קשר עם אחרים, אשר רשמו על עצמם את שכירות בתי ההימורים וכן סוכם בינהם כי יקחו על עצמם את האחריות הפלילית הנובעת מהחזקת בתי ההימורים והפעלתם. במקביל, הקים הנאשם בית עסק לייצור ואספקת מכונות מזל, אותן סיפק לבתי ההימורים בבעלותו וכן לבתי הימורים אחרים בתמורה לתשלום.

 

מרבית בתי ההימורים פעלו במשך כל ימות השבוע ובכל שעות היממה. במהלך התקופה, חלק מבתי ההימורים נסגרו לאחר פשיטה משטרתית, אך נפתחו מחדש על ידי הנאשם באותו מקום או במקום אחר.

ההימורים וההגרלות נוהלו בבת ההימורים על ידי דילרים, אשר גבו כסף ממהמרים, הקצו נקודות משחק עבורם במכונות המזל, שילמו להם את זכייתם וניהלו טבלה שכללה את פירוט הכנסות בית ההימורים.

 

מכתב האישום עולה, כי במשך השנים היקף ההכנסות של הנאשם מעסקיו הלא חוקיים עמד על למעלה מ-35 מיליון שקל.

 

בנוסף, כך על פי כתב האישום, כאשר התגלע סכסוך בין אשר ברכה לאחד משותפיו אשר ניהל את אחד מבתי ההימורים בפתח תקווה, סחטו אותו שלושת הנאשמים האחרים, איימו עליו ושלחו אנשים מטעמם, על מנת שיצא מהשותפות בעסק וישלם מאות אלפי שקלים.  משלא נענה לדרישה, נשלח נאשם 4 להכותו וגרם לחבלה בראשו. כתוצאה ממעשי האיומים והתקיפה, הוא נאלץ לשלם לנאשמים סכומי כסף גדולים.

 

בבקשת המעצר צוין, כי: "מדובר בסחיטה ארוכה ומתמשכת, שכללה איומים בוטים, שימוש במוניטין עברייני של בני משפחה. בהמשך, משהאיומים לא הובילו לידי מעשה, כללה הסחיטה שימוש באלימות חמורה, באמצע רחוב מגורים, לעיני עדי ראייה, ובאופן המלמד על העדר מורא מהחוק."

 

כתב האישום מייחס לברכה 14 אישומים שונים בגין ביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה בכוח ובאיומים, איסור הגרלות והימורים, הלבנת הון, עבירות מס וכן מספר רב של עבירות נוספות. שלושת הנאשמים הנוספים מואשמים, כל אחד לפי חלקו, בביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה בכוח ובאיומים ועוד.

 

הפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשה להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. כמו כן, מבקשת הפרקליטות מבית המשפט לחלט לטובת המדינה את רכושו וכספו של הנאשם 1 בסך של מיליוני שקלים.

 

Comentários


bottom of page