top of page

עורכת דין טוענת שבנק דיסקונט הפסיק את ההתקשרות איתה - תובעת 4.5 מיליון שקלעו"ד לילי פויכטוונגר הגישה תביעה נגד בנק דיסקונט בסך 4.5 מיליון שקל, בתביעה נטען כי הבנק הפסיק את ההתקשורת עימה בעניין תיקי גבייה. פויכטוונגר טוענת, כי הבנק חייב לה שכר טרחה בסך 3,375,332 שקל, ותובעת פיצוי של 1,077,615 שקל - בגין סיום ההתקשרות. התביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.


בתביעה נאמר כי פויכטוונגר ניהלה תיקי גבייה עבור בנק דיסקונט משנת 1993 כאשר הבנק הוא הלקוח העיקרי של משרדה. לדבריה היא טיפלה בעשרות תיקים מדי שנה, תוך התחייבות להשגת יעד גבייה שנתי של מיליוני שקלים. דוחות שצורפו לתביעה מעלים, כי הכנסות השנתיות במשרד בין השנים 2020-2017 נעו בין 900-800 אלף בשנה והרווח הנקי שלו היה 450-350 אלף שקל. 


בדצמבר 2020 קיבלה פויכטונגר הודעה מהבנק, כי הוא סוגר את מרכז הגבייה השפלה ודרום תל אביב מולו עבדה, וכי הפעילות תתאחד מול מרכז הגבייה תל אביב. לטענתה, בעקבות מעבר זה לא הוקצו לה תיקי גבייה חדשים. תוך כדי היא נדרשה לעמוד ביעד גבייה מוגדל של 4.3 מיליון שקל לשנה, 10% יותר מהיעד הקודם. בנוסף, באפריל 2021 הודיע הבנק כי עד אוקטובר של אותה שנה הם יפסיקו לשלוח לה תיקים חדשים. 


פויכוונגר אומרת עשתה מאמצים לשכנע את הבנק להאריך שיתוף הפעולה מולה עוד שנים אחדות, עד פרישתה. עם זאת, נציגי הבנק ציינו, כי הדרישות הרגולטוריות המחמירות מחייבות אותו לצמצם את מספר היועצים המשפטיים עימם הוא עובד. בפברואר 2023 הודיע הבנק שהסכם ההתקשרות תסתיים בסוף אותה שנה, בהתאם להסכמים ביניהם. 


פויכטוונגר טוענת כי שההסכמים מאפשרים לבנק לסיים חד-צדדית את ההתקשרות, היא אומרת שמדובר בתנאי מקפח במסגרת חוזה אחיד, שעורכי הדין חייבים לחתום עליו ללא שינוי כתנאי להעסקתם בבנק.
 

Comments


bottom of page