top of page

חשד להלבנה: בני זוג מיהוד העלימו הכנסה במיליוני שקלים לצורך רכישת נכסיםפרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד בני הזוג ישראל והודיה סבן וחברה שבשליטתם לאחר שהשמיטו הכנסה בגובה של כ-8.5 מיליון שקלים והשתמשו בהכנסה שהושמטה, בין היתר, לצורך רכישת נכסים שונים.


כתב האישום הוגש גם נגד אלינור סיטון, אחותה של הודיה, שעל שמה נרשמה  דירה שנרכשה על-ידי הזוג סבן, תוך שימוש בהכנסה שהושמטה.


מכתב האישום שהוגש על ידי עו"ד טליה נעים ותומר וירט מפרקליטות מיסוי וכלכלה עולה כי בשנת 2006 הקימו הודיה וישראל את חברת "נתיבי ברכה" שסיפקה שירותי מטבע ושירותי ניכיון שיקים לכסף מזומן. במהלך 2012-2018 דיווחה החברה לפקיד השומה לרוב על הפסדים.


על פי כתב האישום, השמיטה החברה מספרי הנהלת החשבונות ומהדו"חות שהגישה לפקיד השומה, הכנסה בסכום של כ – 8.5 מיליון שקל. בהכנסה שהושמטה השתמשו ישראל והודיה לצורך רכישת נכסים שונים עבורם, או לצריכה אישית. במטרה להתחמק מתשלומי מס, במהלך אותם השנים לא הגישו ישראל והודיה דוחות על הכנסותיהם ולא דיווחו על ההכנסה שהושמטה, על אף המתחייב.


כמו כן, על מנת להסתיר מפקיד השומה את ההכנסה שהושמטה, רכשו השניים באמצעות אותם הכספים דירת מגורים בגבעתיים שנרשמה על שם אלינור סיטון, אחותה של הודיה. לצורך רכישת הדירה מסרה אלינור הצהרה כוזבת לבנק, שלפיה היא הנהנת היחידה מהחשבון על אף שבפועל ישראל עשה שימוש באותו חשבון.


בנוסף, על מנת להסתיר את הקשר בינו ובין אשתו לנכסים נוספים שנרכשו עבורם, ביקש ישראל מחלק מלקוחות הצ'יינג' שניהלה החברה, להעביר עבורו סכומי כסף בהיקף כולל של מיליוני שקלים, לגורמים מהם רכש את הנכסים בין היתר באמצעות חשבונות חוץ בנקאיים. וכן עשה שימוש נרחב במזומן.


לישראל הודיה ולחברת "נתיבי הברכה" יוחסו עבירות של השמטת הכנסות מדו"ח, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, מרמה, עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס. בנוסף לישראל ולאלינור יוחסה גם עבירת הלבנת הון, בגין ההצהרה הכוזבת שהוגשה על ידם לבנק.

Σχόλια


bottom of page