top of page

השופט אמיר ויצנבליט "עורך הדין נהג ברשלנות כלפי התובע"השופט אמיר ויצנבליט מבית המשפט השלום בהרצליה, קיבל לאחרונה תביעה שבה נטען כי עו"ד יהב ארגמן, התרשל כלפי עידו אחיאל (התובע) והסב לו נזק בכך שתביעתו לקבלת תגמולי ביטוח, התיישנה.


לטענת התובע הוא נפצע בתאונה ב- 2008 ועו"ד ארגמן ייצג אותו במימוש זכויותיו מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. לדבריו, עורך הדין פנה לחברת הביטוח במכתב דרישה, אולם נמנע מהגשת תביעה לבית המשפט כך שחלפו שלוש שנים לאחר שהתובע הפך לבגיר. בנסיבות אלו, המבטחת, כלל חברה לביטוח בע"מ דחתה את תביעת התובע מאחר שזו התיישנה.


עוד טוען התובע יליד 1993 כי נכותו היא בשיעור 15%, וכי תגמולי הביטוח שהגיעו לו הם בסך 54,000 שקל, וטוען לפיצוי בגין נזק שאינו ממוני בשיעור 20,000 ש"ח. סכום התביעה הוא סכומם של שני אלו – 74,000 שקל.


במהלך ההליך התברר כי הנתבע אצביע בכתב הגנתו על חלוף הזמן למן דחיית תביעת התובע על-ידי כלל (בשנת 2014) ועד הגשת התביעה נגדו (בשנת 2020), וטען להתיישנות התביעה דנא ולחלופין לשיהוי בהגשתה.


הנתבע אמר כי התובע התקשר עם חברה למימוש זכויות רפואיות בשם "מתן אמינות", ולא איתו. עורך הדין הנתבע טוען כי אותה חברה היא שפנתה לכלל והתנהלה מולה בניסיון להגיע להסדר, ולזיכרונו אותה חברה אף פעלה לגיבוש חוות-דעת רפואית בגין התאונה.


אולם, לאחר שלא עלה בידי התובע לקבל מענה מחברת הביטוח, אבי התובע והמנהל של "מתן אמינות" פנו לנתבע בבקשה לסייע בבירור הסיבה לעיכוב בטיפול.


לטענת הנתבע, סוכם כי סיועו של הנתבע, "יתבטא בברור קצר עם חברת הביטוח בניסיון לברר את הסיבה לעיכוב בטיפול", וכן נאמר לאבי התובע "כי הנתבע אינו מייצגו בתביעה עצמה, אלא מסייע בברור בלבד".


מנגד קבע השופט כי "במחלוקת זו מצאתי שיש להעדיף את עמדת התובע".


התברר שהתובע חתם על יפוי כוח לטובת הנתבע. במסגרתו, הוסמך הנתבע לעשות בשם התובע פעולות רבות, לרבות להגיש הליכים משפטיים, להופיע בשמו בבתי משפט, לגבות סכומים בשם התובע וכדומה.


השופט אמר כי "ייפוי הכוח כמו גם התכתבות האמורות מלמדים שהנתבע ייצג את התובע כעורך-דינו לשם מיצוי זכויותיו מול כלל חברה לביטוח בע"מ ואין מדובר בבירור נקודתי. והוסיף, "התובע היה לקוחו".


סוף דבר:

השופט ויצנבליט פסק כי "עורך הדין יהב ארגמן נהג ברשלנות כלפי התובע", וישלם לתובע הוצאות בגין עלויות מומחים, אגרה ושכר-טרחת עורך דין - סך של 28,473  שקל.

Comments


bottom of page