top of page

נכדתם של מייסדי שטראוס תחזיר הלוואה של 15 מיליון שקלים - אחרת ביתה בסביון יימכרנאוה מיכאל-צברי היא מרצה המתמחה בעסקים משפחתיים. נכדתם של מייסדי קבוצת שטראוס, בתה של רעיה שטראוס, ואלמנתו של יזם הנדל"ן רוני צברי ז"ל, עמו הייתה נשואה 20 שנה.


לאחרונה מינה השופט נפתלי שילה כונסי נכסים לביתה בסביון - כי עליה להעביר תוך חצי שנה מעל 15 מיליון שקלים בתוספת ריבית לפרויקט של בעלה המנוח ביפו ג'. אחרת תימכר הווילה שלה בסביון, שאותה שיעבדה כנגד הלוואה שלקח עבור הפרויקט צברי ז"ל.


בעלה המנוח של מיכאל-צברי שלט בחברת צברים פיתוח והשקעות, שצברה חוב של כ-144 מיליון שקל, שהוביל למינוי נאמן. בשל החוב  ביקשו הנושים למכור את הבית בסביון, שכן מיכאל-צברי חתמה על משכנתה והעמידה ערבות להבטחת החובות. מנגד, מיכאל-צברי ביקשה לבטל את אחריותה לחובות, ובתביעה שהגישה ניסתה למנוע את מכירת הבית.


כעת, במסגרת ההסכמות נדחתה תביעה של מיכאל-צברי לבטל את הערבות שחתמה בעבר עבור חברת "צברים" שיזמה את הפרויקט, בעודה מכהנת כדירקטוריות בחברה, תינתן למיכאל-צברי אפשרות למכור את הבית או להביא את הכספים ממקורות חיצוניים, ובלבד שישולם סכום החוב שהוא 15 מיליון בצירוף ריבית.


בנוסף נקבע כי "היה והמבקשת לא תעמוד בתשלום החוב בתוך שישה חודשים מהיום, יפעלו כונסי הנכסים למכירת הנכס בהוצאה לפועל".


ההחלטה בדבר המינוי התקבלה בהסכמה במסגרת תביעה זו, והביאה בסופו של דבר לסיום ההליכים.

Comments


bottom of page