top of page

עבר את הגבול: לשכת עורכי הדין תדון בנקיטת צעדים משמעתיים נגד אפי נוהוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים תתכנס ביוני לבחון הליכים משמעתיים אפשריים נגד ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נוה, בעקבות דחיית ערעורו של נוה על ידי בית המשפט העליון בשבוע שעבר.


ככל שוועדת האתיקה תחליט לנקוט צעדים משמעתיים נגד נוה, באמצעות הגשת תלונה לבית הדין למשמעת של הלשכה, אחד העונשים האפשריים שבית הדין יכול להטיל על נוה הוא השעייה ממקצוע עריכת הדין.


אתמול שלח פרקליט מחוז ירושלים בוועדת האתיקה של הלשכה, עו"ד חנן רובינשטיין מכתב לתנועה לאיכות השלטון שתפעיל את סמכותה בחוק ותגיש קובלנה נגד נוה לבית הדין למשמעת של הלשכה, וציין כי "לאחר שפסק הדין הפך חלוט לאור דחיית בקשת רשות הערעור שהגיש הנילון לביהמ"ש העליון, תובא התלונה לישיבתה הקרובה של הוועדה, בתחילת חודש יוני הקרוב, לצורך מתן החלטה בדבר נקיטת הליך משמעתי נגד הנילון".


בפנייה של התנועה לאיכות השלטון לוועדת האתיקה באמצעות עו"ד רותם בבלי דביר, נאמר כי בעקבות פניות קודמות לוועדת האתיקה בדבר הפעלת סמכותה לפי חוק לשכת עורכי הדין, בוועדה ענו לה, בכל שלב בהליך הפלילי שכלל הרשעה בבית משפט השלום ולאריה שני ערעורים (למחוזי ולעליון), הוחלט לעכב כל פעולה עד לסיום ההליך הפלילי נגד נוה. 


בתנועה כתבו לוועדת האתיקה, שלאחר שב-2 במאי ההליך הפלילי נגד נוה הפך לחלוט לאור דחיית העליון את ערעורו "בגלגול שלישי", "הגשת קובלנה נגד עו"ד נוה מטעם הגופים האמונים על התנהלותם האתית של עורכי הדין נדרשת על מנת לשמור על כבוד המקצוע ועל טוהר המידות בלשכת עורכי הדין. למעלה מכך, הדבר הכרחי על מנת להעביר מסר ציבורי בגנות מעשיו של נוה אשר פעל באופן בלתי הולם בעליל לתפקידו, ובכך למזער את הנזקים שכבר נגרמו לתדמיתה הציבורית של לשכת עוה"ד בעצם התמודדותו של נוה לראשות הלשכה".


כזכור, שופט בית המשפט העליון, עופר גרוסקופף, דחה על הסף את ערעורם של ראש לשכת עורכי הדין לשעבר (בצילום) אפי נווה, ורעייתו בר כץ, על הרשעתם בפרשת הכניסה והיציאה התרמיתיות בנתב"ג. 

 

Comments


bottom of page