top of page

עמוס דב סילבר הנאשם המרכזי בפרשת הטלגראס נשלח לשמונה שנות מאסרהשופט בני שגיא מבית המשפט המחוזי תל אביב הרשיע היום את הנאשם המרכזי ומייסד בפרשת טלגראס, עמוס סילבר, ונאשמים מרכזיים נוספים בארגון, וזאת בעבירות במסגרת ארגון פשיעה, בהן עבירות תיווך לסחר בסמים, עסקה אחרת בסם ושיבוש מהלכי משפט.

 

עמוס דב סילבר שייסד את הארגון, הורשע, בין היתר, בעבירה של ניהול ארגון הפשיעה, ואחדים מהנאשמים הורשעו גם בעבירות של הלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה.

 

ההרשעה הושגה לאחר שהתיק היה תקוע 5 שנים עם למעלה מ-150 דיונים שמרביתם התנהלו בדלתיים סגורות, בהמלצת שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף הגיעו הצדדים לגישור בפני השופט בני שגיא, שבסופו הנאשמים הודו בביצוע העבירות, וזאת לאחר שעדים רבים כבר העידו בתיק.


במסגרת הסדר הטיעון הוסכם שעמוס דב סילבר ירצה עונש של 8 שנות מאסר, בראל לוי ירצה עונש של 7.5 שנות מאסר, כאשר בית המשפט יוכל להפחית עד שנה וחצי מעונש זה אם ישתכנע, על בסיס חוות דעת מקצועיות, שלוי השתקם. נאשמים נוספים ירצו תקופות מאסר של עד 3 שנים. לצד זאת, הוסכם שבית המשפט יורה על חילוט סכומי הכסף, הרכוש, המחשבים והטלפונים שנתפסו מהנאשמים, ועל הטלת עונשי מאסר מותנים וקנסות.

 

מהכרעת הדין עולה שטלגראס, שהוקמה במרץ 2017, שימשה כפלטפורמה לסחר בסמים (בעיקר קנאביס) באמצעות הטלגרם, הפכה לארגון פשיעה בסוף שנת 2017, ופעלה עד למעצר הנאשמים במרץ 2019. ארגון טלגראס פעל במבנה היררכי, בניהול של עמוס דב סילבר ואחרים, כאשר יתר הנאשמים שימשו בתפקידים שונים, לרבות ראשי ענפים בארגון, וקיבלו משכורות מהארגון. על פי הכרעת הדין, ארגון טלגראס העסיק למעלה מ-100 עובדים, ופעלו במסגרתו למעלה מ-3,500 סוחרי סמים, ששיווקו ומכרו סמים לציבור הרחב, ושילמו לטלגראס עבור פעילותם בערוצי הטלגרם של טלגראס, והכל תוך הסתרת זהותם האמיתית של סוחרי הסמים ושל אנשי טלגראס. הארגון קיבל מסוחרי הסמים מאות אלפי שקלים בכל חודש, שהתחלקו בין אנשי הארגון, בהתאם למעמדם. כמצוין בכתב-האישום המתוקן בו הודו והורשעו במסגרת הכרעת הדין, גם קטינים רכשו סמים באמצעות טלגראס, ואף פעלו כסוחרי סמים, וכן נמכרו סמים פסיכדליים לציבור בערוץ ייעודי.

 

כתב האישום בפרשה גובש לאחר חקירה מאומצת של להב 433 וימ"ר צפון, בהובלת יחידת הסייבר הארצית בלהב והמשפט התנהל בפני הרכב שופטים בבית-המשפט המחוזי מרכז בראשות סגנית הנשיאה ליאורה ברודי, במשך קרוב לחמש שנים וזאת בשל אופיו התקדימי, ההיקף העצום של הראיות הדיגיטליות שנאספו במסגרת החקירה, ריבוי הנאשמים, והסוגיות המורכבות שהתעוררו במהלך המשפט בעניין ראיות דיגיטליות ובעניין האופן שבו יש להחיל את הדין הקיים על העבירות שבוצעו ברשת.

Yorumlar


bottom of page