top of page

מועצת שוהם תובעת מיליוני שקלים ממפעילי אתר הטמנה - א.ס.פ.י וגלובל גרין גרופהמועצה המקומית שוהם הגישה תביעה בסך 20.4 מיליון שקל נגד חבר  א.ס.פ.י לקידום פרויקטים באיכות הסביבה וחברת גלובל גרין גרופ. חברות אלו אחראיות על ניהול אתר הטמנת פסולת בניין ביישוב. התביעה הוגשה לשופטת (בצילום) שרון גלר מבית המשפט המחוזי מרכז. 


בתביעה נטען כי אספ"י  הקימה את אתר "ברקת", כשגלובל גרין מטפלת בניהולו ובפעילותו. לטענת המועצה, חברות אלו הטמינו באתר כמויות שחרגו במידה ניכרת מהגבולות המותרים, ובכך גרפו לכיסיהן מיליוני שקלים. בנוסף, פעולותיהם הובילו לנזקים סביבתיים ולהידרדרות בתשתיות. עוד נטען, כי החברות מחזרו ומכרו פסולת שנטמנה באתר, וזאת במקום סגירת פעילות נכונה וביצוע שיקום האתר.


מהתביעה עולה כי בעקבות פעולות אלו הוגשו נגד הנתבעות הליכים פליליים בגין הפרת חוק התכנון והבניה. ביולי 2018 הורה בית המשפט להפסיק את הטמנת הפסולת באתר. למרות פסיקה זו, טוענת המועצה כי בין המועד הזה לינואר 2023 חרגו הנתבעים מהשימוש המותר להם במקום ועשו שימוש בשטח האתר לצורך מבני משרדים בלא לשלם לה תמורת השימוש בשטח. 

 

 

 

Comments


bottom of page