top of page

מלצר מאיים: תביעות אישיות נגד כל שוטר שיכה עיתונאי



בתגובה לאירועי האלימות המתמשכים נגד עיתונאים, הכריז נשיא מועצת העיתונות על שינוי מדיניות, תוך שהוא ציין חריגה מהסכמים קודמים עם המשטרה שלא הצליחו לטפל בנושא בצורה יעילה.


נשיא מועצת העיתונות, השופט בדימוס חנן מלצר, הצהיר עמדה נחרצת על הכוונה לנקוט בצעדים משפטיים נגד כל שוטר שיכה עיתונאי. בישיבת המועצה שנערכה בבית העיתונאים ע"ש יודקובסקי בתל אביב, הדגיש מלצר: "אנו מוכנים לפתוח בהליכים משפטיים, ואני סמוך ובטוח שפעולות כאלה ישמשו גורם מרתיע".


מלצר בחן את ההסכמים הקודמים שנערכו עם משטרת ישראל וחשף כי לא רק שהסכמים אלו לא הצליחו לשנות את המצב הקיים, אלא שהחריפו אותו. עוד הביע דאגה בכך שקבע, "לצערי, יש לנו מקרים של שוטרים שהשתתפו בתקיפת עיתונאים".








Comments


bottom of page