top of page

עונש מביך: 12 חודשי מאסר בפועל ליעקוב אבו-אלגיעאן שהורשע בסיוע לאיראןביהמ"ש המחוזי בבאר שבע גזר רק 12 חודשי מאסר על איש העסקים יעקוב אבו-אלגיעאן, שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של מגע עם סוכן חוץ - מסירת מידע וריגול חמור לטובת איראן ובמסירת ידיעות לאויב. גזר הדין ניתן במסגרת ההסדר, אותו קיבלה השופטת טל לחיאני שהם.


בשנים האחרונות ניכרת מגמה מצד גורמי מודיעין באיראן, לנסות ולגייס סוכנים בישראל מתחומים מגוונים ובין היתר, כאלה הנגישים לעמדות מפתח במדינה ובהעדפה להפעלת סוכנים אלו על ידי "מפעיל קדמי" מטעמם, שאינו גורם מודיעין איראני לרוב דובר ערבית ובעל תחום עיסוק המאפשר לו תנועה בעולם.


מעובדות כתב האישום עולה, כי במסגרת קשרים עסקיים של הנאשם, נוצר קשר בין אבו-אלגיעאן ובין אדם בשם ח'יידר אזרח עיראקי המתגורר בתורכיה כשהם מנהלים קשר טלפוני באמצעות הוואטסאפ.


הקשר החל על רקע עסקי והנאשם ביקש לנצל הזדמנויות עסקיות שח'יידר טען כי יוכל לסייע בקידומן, בין היתר, מול בכירים בממשל העיראקי. בין השאר, הנאשם וח'יידר שוחחו על קידום עסקאות ועסקים נוספים.


בהמשך, הצטרף הנאשם לרשימת תל"מ של משה (בוגי) יעלון ופרסם בעמוד הפייסבוק שלו תמונות עם יעלון ובני גנץ. בעקבות פרסומים אלו, בשיחות עם ח'יידר, פיאר הנאשם את עצמו וטען כי הוא נמנה בין מקבלי ההחלטות במדינה והעביר מידע אודות לוח הזמנים והמיקום של בני גנץ כשר הביטחון.


הנאשם המשיך להציג עצמו כאדם הבקיא במתרחש במדינה וכי יש בידיו מידע רב. בין השאר, הציג כי בידו מידע מתי מתרחשות תקיפות צה"ל בחו"ל. באחת השיחות, אמר הנאשם כי מדינת ישראל עתידה לבצע פעולת תקיפה בקרוב ובאורח מקרי הפעולה אכן התרחשה בסמוך לכך.


בנוסף, במספר מועדים שידועים למדינה, מסר הנאשם מידע שנודע לו בישראל, אודות פעילותם של כוחות הביטחון בישראל, פעילותו של שר הביטחון בני גנץ ועסקאות צבאיות שנעשו בין ישראל לארצות הברית ועוד. הנאשם עשה כן על מנת להעלות את ערכו בעיני האיראנים ולקבל תמורה עבור המידע שמסר.


נציג הפרקליטות טען כי "במסגרת ההסדר הגבילה עצמה המאשימה לטעון לעונש נמוך ממתחם העונש ההולם בשל שיקולים ראייתיים ומשכך עתר לגזור על הנאשם 12 חודשי מאסר בפועל לצד הטלת מאסר מותנה לשיקול דעת בית משפט, קנס והתחייבות שאף הם ייקבעו על ידי בית המשפט".


עוד אמר ב"כ כי "אנחנו רוצים להעביר מסר מרתיע של מאסר מאחורי סורג ובריח, גם אם העבירות אינן ברף הגבוה". אבו אל-קיעאן עצמו טען כי "לא ריגלתי, לא פגעתי בביטחון המדינה".


השופטת ציינה כי "שיקול נוסף שעל בית המשפט לשקול בבואו לגזור הדין על נאשם, הוא שיקול הרתעת הרבים. לאחרונה נצפית מגמה ברורה מצד גורמים עוינים והעומדת בראשם – איראן, לנסות לגייס סוכנים בישראל אשר יעבירו לה מידע ביטחוני לטובת מטרתה המוצהרת והיא, פגיעה במדינת ישראל ובאזרחיה".


סוף דבר,

בשל הסדר הטיעון בין הצדדים והעובדה שהפרקליטות דרשה רק שנת מאסר בפועל, השופטת גזרה על הנאשם 12 חודשי מאסר בפועל וקנס של 15 אלף שקל.

 

 

 

 


Comments


bottom of page