top of page

16 שנות מאסר לכבאי מעין יעקב שביצע עבירות מין באחייניתו בת ה-10הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בחיפה, אבי לוי, ערן קוטון ואייל באומגרט, גזר על נאשם בשורה של עבירות מין נגד אחייניתו כשהייתה בת 10 ל-14 לרצות 16 שנות מאסר בפועל. בנוסף, חייב בית המשפט את הנאשם לשלם למתלוננת פיצויים בסך 258,000 שקלים ומאסר על תנאי במשך 24 ו-9 חודשים במידה ויעבור המתלונן עבירות מין מסוג פשע או עוון בהתאמה.


הנאשם הורשע בביצוע שורה של עבירות מין נגד המתלוננת בשנים 1998 עד 2002. הוא הורשע בשתי עבירות של אינוס בבת משפחה, עבירות רבות של ביצוע מעשי סדום בבת משפחה בנסיבות מחמירות, שתי עבירות של מעשים מגונים בבת משפחה בנסיבות מחמירות, ושלוש עבירות של מעשים מגונים בבת משפחה.

נקבע כי הוא החל לתקוף אותה מינית כשהייתה כבת 10, וכפה עליה לבצע בו מעשים מיניים. לאחר מכן, בהזדמנויות רבות, חזרו המעשים הפוגעניים הללו על עצמם. חלק מהמעשים הללו נעשו תוך השמעת דברי איום ואף הנפת אקדחו, מתוך דרישה, שהיא לא תגלה דבר.


בית המשפט הדגיש כי סדרת המעשים המחפירה והבלתי נתפסת שביצע הנאשם כלפי הילדה במהלך שנותיה המעצבות היו באמת מזעזעות ומחרידות. צוין כי לא מדובר באירועים בודדים אלא בדפוס התנהגות שהפך למעשה את הקורבן לשפחת מין, תוך ביטול ואיפוס עצמיותה, רצונותיה, רגשותיה ותחושותיה ושעבוד כל אלה לגחמותיו המיניות החולניות והפסולות של הנאשם.


בית המשפט ציין כי אלמלא הוצגו הראיות באופן שלא הותיר מקום לספק לגבי התרחשותם של המעשים הנתעבים הללו, קשה היה להבין שמעשי זוועה מסוג זה בוצעו על ידי אדם נורמלי כלפי חוץ - עובד ציבור אשר החיים המקצועיים סובבים סביב שמירה על חיי אדם.


בגזר הדין הודגשו, הערכים המוגנים בדבר זכותה של המתלוננת לפרטיותה על גופה, זכותה לאוטונומיה על גופה, שמירה על בריאותה הגופנית והנפשית של קורבן המעשים, זכותה של הנפגעת לחיים שלווים ובטוחים ולהיות מוגנת מפני קרובי משפחתה בביתה ובביתם.


הודגש כי ערכי ליבה אלו נפגעו קשות עקב מעשיו של הנאשם. בית המשפט עמד על מדיניות הענישה המחמירה וקבע כי בנוסף לעבירה החמורה ביותר בה נמצא הנאשם אשם - ביצוע מעשה סדום בבת משפחה בנסיבות מחמירות, קבוע עונש מזערי בן חמש שנות מאסר.


"השופטים אמרו כי, "נסיבות ביצוען של העבירות לימדו כי מדובר במעשים שהיה כרוך בהם תכנון מדוקדק, הנאשם הוא היה האחראי הבלעדי למעשים, הוא ידע היטב מהו הנזק שאותו הוא גורם לנפשה של הקטינה".

עוד צוין בגזר הדין כי "המעשים בוצעו תוך שימוש בכוח, נעשו בצורה אכזרית ומתעללת ותוך ניצול מעמדה. מכאן, מצא בית המשפט לקבוע מתחם עונש הולם הנע בין 15 לבין 18 שנות מאסר לריצוי בפועל לצד עונשים נלווים".

Comments


bottom of page