top of page

הורשע ב-31 עבירות: מורה לנהיגה לימד עשרות תלמידים כשהוא בפסילהמורה לנהיגה בן 73 מירושלים נידון לשמונה חודשי עבודות שירות ופסילת רישיון לעשר שנים בגין נהיגה בזמן פסילה. המורה נתפס בעת שכבר הוא בתקופת עבודות שירות בגין עבירה קודמת של לקיחת שיעור נהיגה בזמן פסילה.


על פי כתב האישום שהוגש לשופטת (בצילום) מיכל שביט - על ידי יחידת תביעות תנועה בירושלים, המורה נמצא נוהג ברכב טויוטה בירושלים כשהוא נפסל בפעם השלישית. מורה הנהיגה, המחזיק ברישיון מאז שנות ה-80, צבר 31 עבירות תנועה ושתי הרשעות קודמות בעבירות דומות, במיוחד נהיגה בזמן פסילה. יש לציין שכל ההפרות הללו התרחשו בהפרשי זמן קצרים.


אם לא די בכך, המורה הורשע במספר רב של תיקים פליליים, שהביאו לעונשי מאסר בליווי עבודות שירות. ההרשעה האחרונה שלו הייתה בגרימת חבלה חמורה, שהובילה לתקופת מאסר של שישה חודשים לצד עבודות שירות.


יחידת התביעות אף ביקשה בזמנו להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, בהתייחס למסוכנות הטמונה בו. החלטה זו התקבלה לאחר שנתפס בשלילה ובנהיגה בחוסר והמשיך ללמד נהיגה.


נציגת התביעות אמרה כי "מדובר בנאשם שנוהג זו הפעם השלישית כשהוא פסול לנהיגה, כאשר העבירות בוצעו בסמיכות זמנים בטווח של כשנה - אף שהוטלו עליו מאסרים על תנאי שהופעלו. גם עכשיו מרחף מעל ראשו מאסר על תנאי, שעה שהוא מבצע עבודות שירות. כל זה לא הרתיעו מלשוב ולבצע את העבירות".


על פי כתב האישום, לחובתו של הנאשם 31 הרשעות קודמות, ובהן עבירות טלפון ועבירות דומות של נהיגה בזמן פסילה. כאשר הוא מפר בשיטתיות החלטות שיפוטיות. העבירות הקודמות והמאסרים על תנאי לא הרתיעו אותו.


בהמשך, החליט בית המשפט לשחררו למעצר בית באמצעות איזוק אלקטרוני, ולאחרונה הגיע הנאשם להסדר טיעון. שבמסגרתו גזרה עליו שופטת בית המשפט לתעבורה בירושלים מיכל שביט - שמונה חודשי עבודות שירות, הפעלת ההתחייבות שעליה חתם שלא לנהוג בפסילה בסך 5,000 שקלים, ועשר שנות פסילה.


בנוסף, מאחר שכל העבירות שהובילו להרשעתו בוצעו באמצעות אותו רכב, בשווי של 90,000 ₪, הוא נתפס לצורכי חילוט. בהצהרת גזר הדין הדגישה השופטת: "לאחר ששקלתי את חומרת העבירה, את מתחם הענישה הנוהג, את קבלת האחריות וההודאה באשמה, וכן לנוכח ההלכות המשפטיות בכל הנוגע לכיבוד הסדרי טיעון, מצאתי לנכון לכבד את ההסדר", כתבה השופטת בגזר הדין.

Comments


bottom of page